Terminoloģijas darbs sastāv no pilnīgu glosāriju izveides ar avota un mērķa terminiem, definīcijām, avota un konteksta atsaucēm, komentāriem u. tml., lai šo informāciju importētu starpiestāžu terminoloģijas datubāzē IATE (Eiropas Interaktīvajā terminoloģijas datubāzē).

Izlasiet brošūras