Dokumentu tulkošana

Tulkošana ir avota valodas nozīmes atveidošana mērķa valodā, lai sagatavotu tekstu, kas atbilst mērķa valodas gramatikas noteikumiem un instrukcijām, kuras saņemtas ar tulkošanas projekta uzdevumu. ‘Avota valoda’ ir valoda, kurā ir uzrakstīts oriģinālais teksts (arī saukts par ‘avota tekstu’), bet ‘mērķa valoda’ ir valoda, kurā pārtulko avota tekstu. Dokumentiem veic priekšapstrādi, lai apzinātu materiālu, kas atkārtojas, atvieglotu satura atkārtotu izmantošanu Centra tulkošanas atmiņās (TM) un izmantotu mašīntulkošanas (MT) programmu iespējas, ja vien tie neietilpst kādā no tālāk norādītajām kategorijām:

  • īpaši steidzami dokumenti,
  • steidzami dokumenti specifiskos formātos, kuriem nepieciešama priekšapstrāde

Tulkošanas pieprasījumiem, kas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem Centra pielāgoto mašīntulkošanas programmu izmantošanai, veic automātisku priekšapstrādi ar šīm programmām, un tiem piemēro pazeminātas cenas dažādiem apstrādes laikiem. Centra lingvisti pēc tam veic šādu priekštulkotu dokumentu pilnu rediģēšanu, lai pārliecinātos par gala rezultāta pilnīgu atbilstību rezultātam, kas iegūts, izmantojot tradicionālo tulkošanu (t. i., tulkotājam, kurš veic tulkojumu, izmantojot tulkošanas atmiņas rīku apvienojumā ar mašīntulkojumu).

Tulkojumu pārlasīšana

Pārlasīšana ir tulkojuma pārbaude, vai tas atbilst saskaņotajam mērķim, salīdzinot avota un mērķa tekstus un vajadzības gadījumā veicot labojumus. Centrs piedāvā tulkoto dokumentu pārskatīšanu. Tomēr, ja pārskatīšanas laikā tulkotājs uzskata, ka pārskatāmo tekstu nepieciešams būtiski pārrakstīt, Centrs var pārskatīšanu atteikt un ieteikt klientam pieprasīt tulkošanu.

Paste ‘n’ Go tulkošana

Paste ‘n’ Go ir tulkošanas pakalpojums tekstiem līdz četrām lappusēm (6000 rakstzīmju) ar vienkāršām formatēšanas iespējām, kurā teksta sagatavošana tulkošanai un tā galīgā tehniskā pārbaude ir pilnībā automatizēta. Tā vietā, lai augšupielādētu failus, klienti ielīmē tulkojamo tekstu noteiktā Klientu portāla vietā un pēc tulkojuma sagatavošanas iekopē to atpakaļ savās sistēmās.

Automātiska tulkošana

Šis ir pilnībā automātisks dokumentu tulkošanas pakalpojums, izmantojot Centra tulkošanas atmiņu un pielāgotu mašīntulkošanas programmu kombināciju, bez tulkotāju veiktas kvalitātes kontroles vai avota dokumentu sagatavošanas tehniskai apstrādei vai formatēšanai.

Neironu mašīntulkojumu viegla pēcrediģēšana

Šis ir tulkošanas pakalpojums, kurā redaktori uzlabo mašīntulkojumu. Pakalpojums ietver mašīntulkojuma rediģēšanu, modificēšanu un/vai labošanu, ja gala teksts nav paredzēts publicēšanai un ja galvenokārt ir domāts informācijas būtības nodošanai mērķa valodā, kurai ne vienmēr jābūt perfektai. Mašīntulkojuma teksts būs saprotams, tajā nebūs nejauši izlaista svarīga informācija, kā arī tajā nebūs pievienota nepareiza informācija.

Tīmekļa tulkošana

Centrs tīmekļa tulkošanu kā pakalpojumu piedāvā kopš 2015. gada un ir saņēmis Ombuda balvu par labu pārvaldību (kategorija: Izcilība iedzīvotājiem/klientiem paredzētu pakalpojumu sniegšanā) 2017. gadā par risinājumu, kas tika ieviests kopā ar EUIPO un EU-OSHA, lai atvieglotu daudzvalodu tīmekļa vietņu pārvaldību. Kopš tā laika pakalpojums ir ievērojami uzlabots, jo Centrs ir pilnībā pārveidojis savu tīmekļa tulkošanas moduli attiecībā uz tīmekļa vietnēm, kuru pamatā ir Drupal sistēma. Moduļa darbības pamatā tagad ir Drupal 7, Drupal 8 un Drupal 9 sistēmas, to ir apstiprinājis Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT ĢD), un to var lejupielādēt platformā Drupal.org.

ESPZ, MP dokumentu un RKD tulkošana

Eiropas Savienības preču zīmju (ESPZ), Madrides protokola (MP) dokumentu un reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) tulkošana attiecas uz standartizētu tehnisko tekstu tulkošanu rūpnieciskā/intelektuālā īpašuma jomā. Šādi teksti ir preču un pakalpojumu saraksti, kuru pamatā ir WIPO (Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas) Preču un pakalpojumu starptautiskā klasifikācija preču zīmju reģistrācijas vajadzībām (Nicas klasifikācija) vai Lokarno Nolīgums par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu (Lokarno klasifikācija).

Tulkojumu modificēšana

Modificēšana attiecas uz izmaiņu veikšanu iepriekš iztulkotā tekstā. Ja klients pieprasa modificēšanu, viņam ir jānodrošina dokuments, kurā parādītas visas izmaiņas, kas veiktas iepriekšējā tekstā, tostarp iespraudumi un svītrojumi, kā arī modificējamā(-o) dokumenta(-u) iepriekšējā(-s) valodas versija(-s). Centra tulkotāji pielāgo tulkojumus atbilstoši oriģinālajā tekstā veiktajiem modificējumiem.