Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu vai citu ES struktūru administratīvajām kļūmēm. Tas attiecas, piemēram, uz administratīviem pārkāpumiem, netaisnību, diskrimināciju, ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, nespēju sniegt atbildi, atteikšanos sniegt informāciju un nevajadzīgu kavēšanos. Šīs sūdzības var iesniegt ES valstu pilsoņi vai iedzīvotāji, vai ES bāzētas asociācijas, uzņēmumi vai citas struktūras.

Šāda veida sūdzība jums jāiesniedz 2 gadu laikā no brīža, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem sūdzība ir balstīta, un tikai pēc tam, kad vispirms esat sazinājies ar Tulkošanas centru, lai censtos jautājumu atrisināt.

Plašāku informāciju var atrast Eiropas Ombuda mājas lapā:

http://www.ombudsman.europa.eu/lv/home.faces