Karjerai Tulkošanas centrā sekmīgajiem kandidātiem tiek piedāvāta iespēja strādāt daudzkultūru vidē ES aģentūrā, kas saviem klientiem nodrošina tulkojumus un ar to saistītus valodu pakalpojumus, tādējādi atbalstot efektīvu saziņu ar visiem Eiropas pilsoņiem viņu dzimtajā valodā.

Tulkošanas centrs pieņem darbā darbiniekus, galvenokārt pamatojoties uz atlases procedūrām pagaidu darbiniekiem vai līgumdarbiniekiem. Pašreizējās vakances ir redzamas turpmāk šajā lapā.

Centra biroji atrodas Luksemburgā (skatiet šo videomateriālu par darbu un dzīvošanu Luksemburgā).

Vai esat valodu pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlētos strādāt ar mums?

Mēs parasti strādājam ar ārštata tulkošanas aģentūrām un tulkošanas speciālistiem, izmantojot pamatlīgumus, ko piešķir pēc atlases procedūras, kas seko uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus. Jūs varat atrast šos uzaicinājumus mūsu tīmekļa vietnē: Iepirkums.

Darbplūsmas vadības nodaļa, kas atbildīga par ārpakalpojumiem, dažkārt pasūta ārējos valodu pakalpojumus, izmantojot īpašus līgumus. Sīkāku informāciju jūs varat atrast šajā lapā mūsu tīmekļa vietnē: Vai vēlaties strādāt ar mums?

Pašreizējās vakances

Internal publication CDT-02-2022- Head of Germanic and Slavonic Languages Section

Internal publication CDT-02-2022 Publication date: Closing date: Luxembourg

CDT-ACIII-2022-01 Service Desk Assistant

Contract Agent CDT-ACIII-2022-01 Publication date: Closing date: Luxembourg