Centra ikdienas darbā būtiskas ir jaunākās lietojumprogrammas un aprīkojums. IT departaments ietver šādas trīs nodaļas: Tehniskā atbalsta nodaļa, IT infrastruktūras nodaļa, Attīstības nodaļa.

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa izstrādā, rada un uztur IT lietojumprogrammas un datubāzes, kas nepieciešamas Centra darbībai.

Tā arī pārvalda ārējos IT risinājumus un pakalpojumus, kas iegūti no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tos, kurus piegādājušas citas iestādes vai privātuzņēmumi, un sekmē to izpēti, iekļaušanu un īstenošanu Centra IT vidē.

Tehniskā atbalsta nodaļa

Tehniskā atbalsta nodaļa ir vienots kontaktpunkts gan Centra, gan ārējiem lietotājiem, risinot dažāda veida jautājumus un informācijas pieprasījumus, kas attiecas uz dažādām IT jomām: datortehnika, programmatūras, telekomunikācijas un infrastruktūra. Tā īsteno visus personālās datortehnikas, programmatūru un uzņēmējdarbības risinājumus, lai katrā darbstacijā nodrošinātu savienojamu un jaudīgu IT arhitektūru.

IT infrastruktūras nodaļa

IT infrastruktūras nodaļa piegādā un uztur centralizētas IT infrastruktūras, kas ļauj Centram izpildīt tā uzdevumus, un nodrošina, ka šīs infrastruktūras ir noturīgas, izmantojot Nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plānu. Tā pārrauga ar Centru saistītu datu un klientu un partneru sniegto datu pieejamību un drošību un pārvalda datu centrus un mākoņpakalpojumus, kuros izvietojas Centra darbībām nepieciešamā datu uzglabāšanas un apstrādes kapacitāte. Šī nodaļa visas savas darbības veic ciešā sadarbībā ar datu aizsardzības administratoru, tīklu drošības administratoru un vietējo informātikas drošības speciālistu.