EU Agencies Network logo

Tulkošanas centrs ir ES aģentūru tīkla dalībnieks. ES dalībvalstis un ES iestādes izveidoja ES aģentūras, lai sniegtu nozarēm un pilsoņiem noderīgus pakalpojumus un veiktu konkrētus juridiskus, tehniskus vai zinātniskus uzdevumus. Šīs darbības atbalsta nozares visā Eiropā un piedāvā uz pierādījumiem balstītu padomu, kas palīdz veidot informētas politikas un likumus gan ES, gan valstu līmenī. ES aģentūras pievieno vērtību, sekmējot informācijas un kompetences apmaiņu un piedāvājot tehniskos pakalpojumus jomās, kas ietekmē 500 miljonu Eiropas pilsoņu dzīves (avots: ES aģentūru tīkla ārtīkla mērķlapa).