Uzsākta procedūra(-as)

Konkursa procedūra netiek rīkota.

Tulkošanas centrs regulāri organizē uzaicinājumus piedalīties konkursos un piedalās iestāžu uzaicinājumos piedalīties konkursos plaša spektra darbības jomās.

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru, Centram ir juridiskas personas statuss, un tas var izveidot līgumattiecības ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem.

Līguma noslēgšana ir iespējama tikai pēc veiksmīgas striktu konkursa procedūru pabeigšanas saskaņā ar Eiropas Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem.

Lai iesniegtu piedāvājumu, ieinteresētajiem ārējo pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbild uz Centra izsludināto uzaicinājumu piedalīties konkursā.

Visa informācija, kas nepieciešama dalībai konkursā, ir iekļauta vai nu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publicētajos paziņojumos, vai nu Centra tīmekļa vietnes iepirkumu sadaļā.

Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nevajadzētu uzskatīt, ka Centra tīmekļa vietne aizvieto oficiālo uzaicinājuma piedalīties konkursos publikāciju TED (Elektroniskā ikdienas informācija par konkursiem), kas ir Eiropas publiskajam iepirkumam paredzēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums.

Tādējādi šajā sakarā Centrs neuzņemas nekādu atbildību vai jebkādas saistības par tīmekļa vietnes saturu.

Saraksts ar notiekošiem uzaicinājumiem piedalīties konkursos (ja tādi ir) ir sniegts zemāk.

Dokumentācija