Vertimas – tai teksto originalo kalba prasmės perteikimas vertimo kalba paruošiant tekstą, kuris atitinka vertimo kalbos gramatikos taisykles ir paruošiamas laikantis vertimo projekto užduotyje pateiktų nurodymų. Originalo kalba – tai kalba, kuria parašytas pirminis tekstas (dar vadinamas originalu), vertimo kalba – tai kalba, į kurią verčiamas originalo kalbos tekstas. Prieš verčiant dokumentai apdorojami siekiant nustatyti pasikartojančias frazes, palengvinti pakartotinį Vertimo centro vertimo atminčių turinio naudojimą ir naudotis mašininio vertimo (MV) įrankiais, išskyrus atvejus, kai jie priskiriami kuriai nors iš šių kategorijų:

  • labai skubūs dokumentai;
  • skubūs tam tikros formos dokumentai, kuriems reikia atlikti specialias išankstinio apdorojimo operacijas.

Vertimų užsakymai, atitinkantys tinkamas Vertimo centro pritaikytų mašininio vertimo įrankių naudojimo sąlygas, automatiškai iš anksto apdorojami šiais įrankiais ir jiems taikomos mažesnės kainos dėl skirtingo darbo atlikimo laiko. Tokie iš anksto išversti dokumentai redaguojami Vertimo centro lingvistų, siekiant užtikrinti, kad galutinis rezultatas būtų visiškai panašus į rezultatą, gaunamą atliekant tradicinį vertimą (t. y. verčiant vertėjui, kuris atlieka vertimą naudodamas vertimo atminties įrankį kartu su mašininiu vertimu).