Tekstų originalo kalba redagavimas

Redagavimas apibrėžiamas kaip teksto kalbos patikra, kuria siekiama užtikrinti, kad tekste būtų paisoma originalo kalbos gramatikos, skyrybos ir rašybos taisyklių. Gramatikos, skyrybos ir rašybos klaidas taiso redaktorius. Redaktorius dirba su įjungta pakeitimų žymėjimo funkcija, kad juos tekste paryškintų. Jei redaktoriui atrodo, kad teksto kalbos kokybę reikia patobulinti, kad tekstas būtų aiškesnis ir lengviau suprantamas, redaguojamame tekste jis palieka pastabą ir pasiūlo geresnį variantą. Redaktorius neieško ir netaiso klaidų ar netikslumų, susijusių su teksto turiniu. Jei redaktorius randa galimai su turiniu susijusių netikslumų, jis šias vietas tekste pažymi. Visų pastabų aktualumą vertina ir atitinkamų veiksmų imasi klientas. Redaktorius netaiso jokių teksto formato ar išdėstymo ypatybių.

Konsultacijos kalbos klausimais

Konsultacijos kalbos klausimais – tai kliento kalbinių poreikių analizė siekiant rasti sprendimus, padedančius tobulinti vertimo procesą. Tai gali apimti neuroninio mašininio vertimo įrankių kūrimą ir priežiūrą, konkrečių darbo srauto sistemų nustatymą ir projektavimą, originalios medžiagos techninį ir lingvistinį išankstinį redagavimą, siekiant pagerinti jo galutinę kokybę ir t. t. Kadangi šio tipo paslaugų darbo krūvis labai priklauso nuo konkretaus atvejo sudėtingumo, kiekvienas projektas apibrėžiamas glaudžiai bendradarbiaujant su klientu.