Pagalbinių paslaugų departamentas yra Vertimo centro veiklos ašis ir varomoji jėga, užtikrinanti, kad paslaugos būtų teikiamos sklandžiai ir veiksmingai.

Šį departamentą sudaro Darbo srauto valdymo skyrius ir Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrius.

Darbo srauto valdymo skyrius

Darbo srauto valdymo skyrius yra atsakingas už Vertimo centro klientų užsakymų tvarkymą – nuo užsakymo gavimo iki galutinio dokumento pateikimo. Vertimo centro veikla daugiausia paremta preliminariosiomis sutartimis.

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai:

  • priima, analizuoja ir tvirtina užsakymus, prireikus tardamiesi su klientais;
  • paskirsto vertimo, tikrinimo, redagavimo ir terminologinius darbus vidaus ir laisvai samdomiems vertėjams;
  • užtikrina, kad rinkmenos, su kuriomis turi dirbti vertėjai, yra tinkamos redaguoti ir kad dokumentai yra tinkamai sutvarkyto formato prieš juos išsiunčiant klientui;
  • naudoja kalbos technologijos priemones klientų atsiųstoms rinkmenoms apdoroti;
  • užtikrina, kad visi darbai klientams būtų pateikiami sutartu laiku ir reikiamu formatu;
  • kaupia sąskaitų duomenis.

Darbo srauto valdymo skyrius teikia lingvistinę ir techninę paramą vertėjams per vertimo darbo srauto sistemą. Be to, šio skyriaus darbuotojai organizuoja įvairių savo veiklos sričių (pvz., technologijų naudojimo) mokymus.

Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrius

Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrių sudaro kelios grupės:

  • verslo plėtros grupė, kurios tikslas – stebėti lingvistinių paslaugų srities tendencijas ir inovacijas (priemones, darbo metodus ir naujas paslaugas) ir analizuoti, kaip Centras galėtų kuo geriau padėti savo klientams tenkinti savo komunikacijos poreikius;
  • tekstyno ir terminologijos valdymo grupė, kuri teikia specializuotus kalbos išteklius ir priemones terminologijos, pagalbinių dokumentų, vertimo atminčių ir automatinio vertimo srityse ir juos prižiūri;
  • ES prekių ženklų ir dizainų grupė administruoja visą ES prekių ženklų ir dizainų vertimo procesą.
  • Galiausiai Centre yra IATE paramos ir plėtros grupė ir „EurTerm“ (tarpinstitucinės terminologų bendradarbiavimo platformos) koordinatorius.