Derybos dėl mažos ir vidutinės vertės sutarčių (15 000–144 000 EUR)

Šiame puslapyje skelbiame išankstinius skelbimus apie Vertimo centro reikmenų ir paslaugų viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė yra 15 000,01–144 000 EUR.

Likus bent dviem savaitėms iki oficialios pirkimo pradžios čia paskelbiame santrauką su papildoma informacija apie numatomą mažos ir vidutinės vertės pirkimą.

Jei susidomėjote, atsiųskite elektroninį laišką nurodytu adresu ir pateikite suinteresuotosios šalies pavadinimą ir kontaktinius duomenis. Pareikštas susidomėjimas nesuteikia jokių teisių ir nėra pagrindas teisėtam lūkesčiui, kad sutartis bus sudaryta.

Gavus jūsų atsakymą į išankstinį skelbimą, bus išsaugoti ir tvarkomi jūsų asmens duomenys (pvz., jūsų vardas bei pavardė, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys). Šie duomenys bus tvarkomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pateikę prašymą gausite prieigą prie savo asmens duomenų. Apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, skaitykite Specialiame pareiškime dėl privatumo tvarkant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius asmens duomenis, kurį galima rasti mūsų svetainėje.

Dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, visuomet galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Užklausas, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite duomenų valdytojui elektroniniu paštu tenders@cdt.europa.eu, laiške nurodykite išankstinio skelbimo nuorodą.

Vykstančios procedūros

Šiuo metų laisvų darbo vietų nėra.
Šiuo metu nevyksta jokie konkursai ir jokios derybų procedūros.
Šiuo metu nevyksta jokie konkursai.
Šiuo metų nevyksta jokios derybų procedūros.
Rezultatų nerasta.