Portuguese translator (AD6)

Internal competition Nr. CDT/CI/2020/01 - Paskelbimo data: 16/03/2020 - Pateikimo terminas: 17/04/2020 Luxembourg

AIRIŲ KALBOS VERTĖJAS

Temporary Agent Nr. CDT-AD5-2020/01 - Paskelbimo data: 10/03/2020 - Pateikimo terminas: 07/04/2020 Luxembourg

Trainee positions in 2020

Traineeship Nr. Traineeships 2020 - Paskelbimo data: 09/03/2020 - Pateikimo terminas: 31/03/2020 Luxembourg

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2020...

>> more information

Related documents

Laisvos darbo vietos

Vertimo centras yra daugiatautė ir dinamiška darbo vieta. Jis siūlo darbą kalbos ekspertams, taip pat kitų veiklos sričių specialistams įvairiuose savo padaliniuose.

Būsimi darbuotojai atrenkami taikant atrankos procedūras. Atrinktiems kandidatams siūlomos ES pareigūnų, laikinųjų darbuotojų arba sutartininkų sutartys. Darbo ir sutarčių sąlygos apibrėžtos ES institucijoms taikomuose tarnybos nuostatuose – Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Pretenduoti į laisvas darbo vietas gali ES valstybių narių piliečiai.

Stažuotės

Vertimo centras taip pat rengia stažuotes, ypač ES valstybių narių universitetų studentams ir šalių kandidačių piliečiams, norintiems susipažinti su jo veiklos sritimis ir įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.