Vertimo centro vaidmuo oficialiai buvo išplėstas 1995 m., iš dalies pakeitus Steigiamąjį reglamentą, siekiant sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vertimo srityje:

  • visų pirma, Vertimo centrui buvo suteikta galimybė teikti vertimo ir kitas paslaugas toms ES institucijoms ir įstaigoms, kurios turi savo vertimo tarnybas. Toks bendradarbiavimas yra vykdomas tik savanoriškais pagrindais, tačiau jis suteikia galimybę Vertimo centrui padėti šioms institucijoms, kai jų darbo krūvis tampa pernelyg didelis;
  • antra, Vertimo centrui suteikta galimybė dalyvauti tarpinstitucinio bendradarbiavimo veikloje, siekiant racionalizuoti darbo metodus ir pasiekti visuotinę masto ekonomiją.

Dėl šios priežasties Vertimo centras yra visateisis Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (ICTI), kuris yra ES institucijų ir įstaigų kalbos tarnybų bendradarbiavimo forumas, narys. Vertimo centro atstovai reguliariai susitinka su kolegomis iš kitų institucijų vertimo tarnybų aptarti bendrai rūpimus klausimus (įdarbinimas, personalo mainai, mokymas, kalbos technologijos ir kt.) ir priimti sprendimus dėl bendrų projektų (kurie apima tarpinstitucines priemones, kaip antai IATE terminologijos duomenų bazę, eTranslation mašininio vertimo sistemą ir vertimo atmintį „Euramis“).