Image
IATE

1999 m. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro pradėtas IATE (sąveikiosios Europos terminologijos) projektas buvo svarbus institucijų bendradarbiavimo laimėjimas. Šiuo metu IATE yra didžiausia terminologijos duomenų bazė pasaulyje, kurioje yra apie 8 mln. terminų, vartojamų 24 oficialiosiomis ES kalbomis. 2020 m. jos viešoje versijoje pateikta 36,5 mln. užklausų, o vidinėje versijoje (prieinamoje tik ES darbuotojams) – 21 mln. užklausų. 

Visuomenė šia duomenų baze gali naudotis nuo 2007 m., joje kaupiami visų ES vertimo tarnybų terminologiniai ištekliai. Projekto partnerių, kuriuos sudaro Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto / Regionų komiteto, Teisingumo Teismo, Europos investicijų banko ir Europos Centrinio Banko vertimo tarnybos, vardu techninius projekto aspektus tvarko Vertimo centras. Kol projektas nebuvo įgyvendintas, dauguma šių institucijų turėjo savo terminų duomenų bazes, o dabar visi jų terminologijos rinkiniai sujungti į vieną bendrą IATE terminologijos duomenų bazę.

2018 m. pasiektas dar vienas svarbus etapas – įdiegta visiškai nauja IATE versija. Priemonė buvo visiškai pertvarkyta pasitelkus naujas technologijas, todėl sąveikumas su trečiųjų šalių priemonėmis yra didesnis; taip pat atnaujintas jos vaizdinis apipavidalinimas ir pojūtis susitelkiant į prieinamumo aspektus ir pritaikomumą įvairiems įrenginiams.

Papildoma informacija