Kaip galiu kreiptis dėl darbo Vertimo centre?

Vertimo centrui reikalingi kvalifikuoti darbuotojai, turintys specialių žinių ir patirties daugelyje Vertimo centro vykdomos veiklos sričių, ypač srityse, susijusiose su pagrindine Vertimo centro veikla – vertimu.

Atitinkamą informaciją rasite Vertimo centro svetainės puslapyje darbo pasiūlymai.

Apie laisvas darbo vietas gali būti skelbiama Vertimo centro darbuotojams arba išorėje.

Kaip galiu kreiptis dėl laikinojo darbuotojo darbo vietos?

Vertiimo centre dirba ilgalaikes sutartis turintys laikinieji darbuotojai, kurie atlieka nuolatinio pobūdžio užduotis.

Įgyvendinimo nuostatose išsamiai išdėstyti visi Vertimo centro ir atrankos komitetų įsipareigojimai ir jiems tenkanti atsakomybė dėl atrankos procedūrų, atsižvelgiant į tai, ar jas rengiant  visiškai ar iš dalies pasitelkiama Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) pagalba.

Daugiau informacijos apie e. įdarbinimo paraiškų teikimo internetu sistemą rasite čia.

Ar galiu kreiptis dėl pareigūno darbo vietos?

Konkursai pareigūnams atitinka Tarnybos nuostatų III priedo nuostatas.

Žmogiškųjų išteklių skyrius naudojasi vade mecum, skirtu atrankos komisijoms ir atrankos komitetams, kuriame trumpai išdėstyti visi atitinkami principai ir veiksmai ir kuris skirtas padėti atrankos komisijoms atlikti darbą ir priimti sprendimus.

Siekdamas sudaryti kandidatų, kuriuos vėliau galėtų įdarbinti, rezervo sąrašus, Vertimo centras iki šiol rengė vidaus konkursus tiek bendroms, tiek konkrečioms pareigybėms užimti.

Tokiuose konkursuose gali dalyvauti tik Vertimo centro darbuotojai.

Kaip kreiptis dėl sutartininko darbo vietos?

Vertimo centras įdarbina sutartininkus norėdamas:

  • sustiprinti gebėjimus vykdyti pagalbines funkcijas dirbant su ribotos trukmės projektais;
  • pakeisti pareigūnus arba laikinuosius darbuotojus (administratorius (AD) arba asistentus (AST)), esančius motinystės atostogose, laikinojo nedarbingumo atostogose, vaiko priežiūros ar šeimos atostogose arba kurie dirba ne visą darbo dieną.