Benoît Vitale
Benoît Vitale, Director en funciones del Centro de Traducción desde enero de 2019

Vertimo centro direktorius yra Centro valdybai atskaitingas jo teisinis atstovas. Direktorius yra atsakingas už Centro valdymą ir administravimą. Pagrindinės jo atsakomybės sritys yra šios:

  • darbo programos, biudžeto ir valdybos sprendimų rengimas ir įgyvendinimas;
  • Centrui pavestų užduočių vykdymas;
  • kasdienės Centro veiklos administravimas;
  • visi su darbuotojais susiję klausimai.

Direktoriui talkina darbuotojai, dirbantys įvairiuose organizacinėje schemoje nurodytuose departamentuose ir skyriuose.

Direktoriaus gyvenimo aprašymas

Direktoriaus interesų deklaracija