Vertimo centras tenkina ES agentūrų ir kitų įstaigų kalbos paslaugų poreikius, kaip numatyta jo Steigimo reglamente. Be to, jis gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daugiau kaip 60 klientų iš visos Europos Sąjungos, kaip matyti toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje.

Vertimo centro darbo su klientais tikslas – siekti klientų pasitenkinimo teikiant kokybiškas kalbos paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su jais.

Savo klientus laikome partneriais, su kuriais siekiame ES piliečiams teikti tikslią ir lengvai suprantamą informaciją jų kalba. Todėl savo klientus visuomet skatiname teikti atsiliepimus apie mūsų atliktą darbą, kaip nurodyta skiltyje „Mūsų darbo srautas“.

Filtras

Europa

Paieškos rezultatai: 65 klientas (-ai) (-ų) (Atkurti)
logo partner
Vieta: Brussels

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

logo partner
Vieta: Angers

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

logo partner
Vieta: Brussels

Bendroji įmonė SESAR (BĮ SESAR)

logo partner
Vieta: Brussels

Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (BĮ ECSEL)

logo partner
Vieta: Brussels

Bendroji įmonė „Shift2Rail“

logo partner
Vieta: Brussels

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

logo partner
Vieta: Brussels

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BĮ BBI)

logo partner
Vieta: Barcelona

Branduolių sintezė energetikos tikslais (F4E)

logo partner
Vieta: Ljubljana

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

logo partner
Vieta: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Vieta: Copenhaguen

Europos aplinkos agentūra (EAA)

logo partner
Vieta: Luxembourg

Europos Audito Rūmai

logo partner
Vieta: Cologne

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

logo partner
Vieta: London

Europos bankininkystės institucija (EBI)

logo partner
Vieta: Frankfurt

Europos Centrinis Bankas (ECB)

logo partner
Vieta: Helsinki

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

logo partner
Vieta: Bilbao

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

logo partner
Vieta: Tallinn

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

logo partner
Vieta: Frankfurt

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

logo partner
Vieta: Riga

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

logo partner
Vieta: Prague

Europos GNSS priežiūros institucija (GSA)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos gynybos agentūra (EDA)

logo partner
Vieta: Dublin

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

logo partner
Vieta: Budapest

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

logo partner
Vieta: Luxembourg

Europos investicijų bankas (EIB)

logo partner
Vieta: Lisbon

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

logo partner
Vieta: Brussels, Luxembourg

Europos Komisija – Vertimo raštu generalinis direktoratas (CCE-DG T)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (CCE-DG JUST)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (CCE-EMPLOI)

logo partner
Vieta: Stockholm

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

logo partner
Vieta: Vilnius

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

logo partner
Vieta: Parma

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus kabinetas (EURSC)

logo partner
Vieta: Turin

Europos mokymo fondas (ETF)

logo partner
Vieta: Lisbon

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

logo partner
Vieta: Luxembourg

Europos Parlamentas (EP DG Trad)

logo partner
Vieta: Valetta

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

logo partner
Vieta: Thessaloniki

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

logo partner
Vieta: Valenciennes

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

logo partner
Vieta: Alicante

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

logo partner
Vieta: Vienna

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

logo partner
Vieta: Madrid

Europos Sąjungos Palydovų centras (SatCen)

logo partner
Vieta: Brussels

Europos Sąjungos regionų komitetas

logo partner
Vieta: Brussels

Europos Sąjungos Taryba

logo partner
Vieta: The Hague

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

logo partner
Vieta: Budapest

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (Cepol)

logo partner
Vieta: Luxembourg

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

logo partner
Vieta: Warsaw

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

logo partner
Vieta: The Hague

Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

logo partner
Vieta: Heraklion

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

logo partner
Vieta: Amsterdam

Europos vaistų agentūra (EMA)

logo partner
Vieta: Paris

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

logo partner
Vieta: Vigo

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

logo partner
Vieta: Brussels

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

logo partner
Vieta: Lisbon

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais (MAOC (N)))

logo partner
Vieta: Brussels

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ)

logo partner
Vieta: Brussels

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME); ankstesnis pavadinimas – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) (EASME)

logo partner
Vieta: Brussels

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

logo partner
Vieta: Brussels

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ)

logo partner
Vieta: Brussels

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

logo partner
Vieta: Luxembourg

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

logo partner
Vieta: Strasbourg

Europos ombudsmenas