A Fordítóközpont szakmai gyakorlatot kínál az Európai Unió tagállamainak és a tagjelölt országoknak azon állampolgárai számára, akik tapasztalatot kívánnak szerezni általában az Európai Unió, és különösen a Fordítóközpont munkájával kapcsolatban.  

Mennyi ideig tart a szakmai gyakorlat? 

A szakmai gyakorlatok időtartama legalább három, de legfeljebb tizenkét hónap.

Részvételi feltételek

A szakmai gyakorlatra való jelentkezéskor a pályázóknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

  • felsőfokú végzettség: legalább hároméves felsőfokú (egyetemi) vagy azzal egyenértékű, oklevéllel vagy megfelelő hivatalos bizonyítvánnyal igazolt, sikeresen elvégzett tanulmányok; 
  • nyelvtudás: az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete (a közös európai nyelvi referenciakeret szerinti C1 szint), valamint egy másik uniós nyelvnek a feladatok ellátásához szükséges mértékű, kielégítő ismerete (a közös európai nyelvi referenciakeret szerinti B2 szint). A tagjelölt országokból érkező pályázóknak kielégítően ismerniük kell (B2 szint) a Fordítóközpont egyik munkanyelvét (azaz a francia vagy az angol nyelvet). 

Kiválasztási eljárás

A Fordítóközpont a honlapján közzéteszi a szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati felhívást, amelyben felkéri a jelentkezőket, hogy a megadott határidő előtt nyújtsák be pályázatukat. 

Ezt megelőzően a Fordítóközpont költségvetési megfontolások alapján, valamint attól függően dönt a felajánlható gyakornoki helyek számáról, hogy az egyes osztályoknak mennyi kapacitása van gyakornokok fogadására. 

A gyakornokoknak nyújtott támogatások

A gyakornokok a szakmai gyakorlat kezdetétől fogva havi támogatásban részesülnek, amely az AD5 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába tartozó ideiglenes alkalmazottak havi alapilletményének 25%-a. 

További információkat a Fordítóközpont szakmai gyakorlatokról szóló igazgatási határozatában olvashat: Administrative Decision/DA_012022