Az európai ombudsman az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságaival kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Ilyen visszásságok lehetnek például az igazgatási szabálytalanságok, a tisztességtelen gyakorlatok, a hátrányos megkülönböztetés, a hatáskörrel való visszaélés, a válaszadás elmulasztása, a tájékoztatás megtagadása és az indokolatlan késedelem. Panaszt uniós tagállamok polgárai vagy lakosai, illetve az Unióban székhellyel rendelkező szövetségek, vállalkozások vagy egyéb szervek tehetnek.

Az ilyen panaszt az alapjául szolgáló tényekről való tudomásszerzéstől számított két éven belül, de kizárólag az után kell benyújtani, hogy a panaszos az ügy rendezése céljából megkereste a Fordítóközpontot.

Bővebb felvilágosítás az európai ombudsman honlapján található a következő címen:

http://www.ombudsman.europa.eu/hu/home.faces