Az ezen az oldalon található információkra felelősségi nyilatkozat, szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelme vonatkozik.

Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja ezt a weboldalt abból a célból tartja fenn, hogy az Ügynökséggel és annak általános tevékenységeivel kapcsolatos információkhoz való nyilvános és ingyenes hozzáférést lehetővé tegye.  Célunk ennek az információnak folyamatos frissítése és pontosítása. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.

Mindazonáltal a Fordítóközpont az oldalon található információk tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Ezek az információk:

  • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
  • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, amelyek felett a Fordítóközpont szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően a Fordítóközpont semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Kérjük vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy online dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott szöveget. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

A Fordítóközpont mindent elkövet a technikai hibákból eredő kellemetlenségek csökkentése érdekében.  Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudjuk biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. A Fordítóközpont semmiféle, az e honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű probléma iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Fordítóközpont felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, amelyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Fordítóközpont számára a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú.

A természetes személyeknek a személyes adatok Fordítóközpont általi kezelése tekintetében való védelmére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet az irányadó.

Ami a Fordítóközpontnak a személyes adatok gyűjtésekor alkalmazandó adatvédelmi politikáját illeti, a Fordítóközpont minden adatgyűjtési eljárás részeként rendelkezésre bocsát egy magyarázó dokumentumot.

Ez az általános politika, amely az Európai Unió intézményei europa.eu domainnévvel ellátott weboldalaira ugyancsak érvényes, a Fordítóközpontra is vonatkozik.

Bár a Fordítóközpont weboldalaink nagy részét személyes információk megadása nélkül is lehet használni, a kért e-szolgáltatások igénybevételéhez esetenként személyes információk megadása szükséges.

Azon weboldalak, melyek kérnek ilyen jellegű információt, a fent említett rendeletnek megfelelően kezelik azt, továbbá adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt adatainak felhasználásáról.

Ezért:

minden egyes e-szolgáltatás esetében egy ellenőr megállapítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön;

minden egyes intézményen belül egy adatvédelmi tisztviselő felügyeli a fenti rendelet rendelkezéseinek alkalmazását és az ellenőröket tanácsokkal látja el kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd a rendelet 24. cikkét);

az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében (lásd a rendelet 41-45. cikkeit).

Az Európai Unió intézményeinek weboldalai, az intraneten és az interneten egyaránt tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel e weboldalakat nem ellenőrizzük, kérjük figyelmesen olvassa el az adott weblap adatvédelmi nyilatkozatát.

Mi az az e-szolgáltatás?

A Fordítóközpont weboldalán elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy forrás, melynek célja a kommunikáció elősegítése egyrészt az állampolgárok és a vállalatok között, másrészt az állampolgárok és a Fordítóközpont között.

A Fordítóközpont weboldala által jelenleg nyújtott vagy a jövőben nyújtandó három e-szolgáltatás:

  • információs szolgáltatások, melyek az állampolgárok és a vállalatok számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak a lényeges információkhoz, lehetővé téve így a Fordítóközpont tevékenységeinek jobb megértését, valamint azok hatékonyságának és átláthatóságának javítását.
  • interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az állampolgárokkal és a vállalatokkal folytatott kapcsolattartás javítását. interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek megkönnyítik a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, és ily módon hozzájárulnak a Fordítóközpont szabályainak, tevékenységeinek és szolgáltatásainak kidolgozásához.
  • tranzakciós szolgáltatások, melyek lehetővé teszik a belső tranzakciók és a Fordítóközponttal folytatott tranzakciók minden fő típusához való hozzáférést, például közbeszerzések, munkaerő felvétel stb. kapcsán.

Hogyan kezeljük a hozzánk beérkező e-maileket?

A „kapcsolatfelvétel” gomb alkalmazásával külön elektronikus postaládába továbbíthatja számunkra észrevételeit.

Amikor Ön üzenetet küld, személyes adatait csak a válaszadáshoz használjuk fel, illetve a válaszadási folyamat egyszerűsítéséhez szükséges mértékben rögzítjük.  Amennyiben az elektronikus postaláda kezeléséért felelős személyzet nem tud válaszolni az Ön kérdésére, továbbítja azt az illetékesekhez, amely tényről Önt e-mailben értesítjük. A kérdéseket és válaszokat tartalmazó e-mailek a folyamat ellenőrzése és a gyakran ismételt kérdések megválaszolásának megkönnyítése érdekében archiválhatók.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük üzenetében tegye fel azokat.