A Fordítóközpont meggyőződéssel vallja, hogy a jó minőség fenntartásához vezetőségi szintű tervezésre és szervezésre van szükség, ezért egy sor olyan intézkedést fogadott el, amelyeket a fordítás előtt és után, illetve annak folyamán kell megtenni.

Ezek az intézkedések három csoportba sorolhatók: i) minőségi előfeltételek, azaz a jó minőségű fordítások készítéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása; ii) minőségellenőrzés, amelyet a fordítási folyamat során végeznek; iii) a minőség mérése, amelynek révén a Fordítóközpont hosszú távon tudja javítani munkájának minőségét.

MINŐSÉGI ELŐFELTÉTELEK

Ezen a területen a legfontosabb szempont a házon belüli fordítók szigorú szabályok szerinti kiválasztása és felvétele. A Fordítóközpont az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételéről szóló két általános végrehajtási rendelkezés alapján választja ki és veszi fel munkatársait.

Ezenfelül a Fordítóközpont nagy gondot fordít a közbeszerzési eljárások során a külső szolgáltatók kiválasztásánál alkalmazott kritériumok meghatározására, hogy a fordítási keretszerződéseket a lehető legjobb külső szolgáltatókkal köthesse meg.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A Fordítóközpont nyelvi munkatársai módszeresen ellenőrzik és lektorálják a külső fordítók által végzett munkákat. Ez nem csupán ahhoz járul hozzá, hogy a szövegek még jobb minőségben kerüljenek átadásra az ügyfélnek, hanem a külső szolgáltatók munkájának folyamatos minőségi javulását is biztosítja a keretszerződés időtartama során. Az újrarangsorolási folyamat keretében a külső szolgáltatók munkájuk minősége alapján fel- vagy leminősítésre kerülhetnek: így a legjobb értékeléseket kapók idővel egyre feljebb kerülnek a külső szolgáltatók listáján. Minden külső fordító által készített munkáról értékelőlapot töltenek ki, amely nem csupán a fordítás minőségének általános értékelését tartalmazza, hanem adott esetben a felmerülő hibák típusaival kapcsolatos részletes információkat is. A házon belüli lektorok szükség esetén visszajelzést készítenek a külső fordítók részére, és adott esetben a javított munkát is visszaküldik a külső szolgáltatónak, hogy hivatkozási pontul szolgáljon a későbbiekben.

Valamennyi házon belül készült fordítást ellenőriz egy, az adott nyelvi csoportban dolgozó másik munkatárs a „négy szem” elvével összhangban, a fordítási minőségbiztosítási kézikönyv előírásai szerint.

A leadás előtti minőségellenőrzés mellett 2010-ben a Fordítóközpont bevezette az utólagos minőségellenőrzést, amelynek során külső szakemberek értékelnek egyes, véletlenszerűen kiválasztott házon belüli fordításokat.

A MINŐSÉG MÉRÉSE

A Fordítóközpont számos eszközt alkalmaz a minőség és az ügyfél-elégedettség biztosítására és mérésére: ezek közül a legfontosabb az ügyfél-elégedettségi űrlap (CSF). Ennek segítségével az ügyfelek a Fordítóközpont ügyfélportálján keresztül pozitív vagy negatív visszajelzést adhatnak bármely leadott dokumentummal kapcsolatban, így a Fordítóközpont rögzítheti az ügyfelek preferenciáit és egyúttal foglalkozhat az ismétlődő problémákkal is. Az alkalomszerűen kapott ügyfél-visszajelzések megválaszolása mellett az ügyfelek megjegyzései operatív szinten is áttekintésre kerülnek annak mérlegelése céljából, hogy van-e lehetőség szélesebb körű minőségbiztosítási intézkedések bevezetésére az ügyféligények teljesítése érdekében.

A Fordítóközpont emellett rendszeres ügyfélfelméréseket is végez a hosszú távú felhasználói elégedettség mérése céljából, illetve hogy meghatározza a fejlesztésre szoruló területeket mind a nyelvi minőséget, mind pedig általában véve a szolgáltatásainak minőségét illetően. Ezek a felmérések azért hasznosak, mert segítenek megtudni, mit tekintenek az ügyfelek a Fordítóközpont erősségeinek és gyengeségeinek, illetve általában milyen jól teljesít a Fordítóközpont a határidők betartása, a minőség, a problémamegoldás és az ügyfélspecifikus üzleti igények és környezet megértése terén.