A fordítási osztály a Fordítóközpont legnagyobb osztálya, a személyzet több mint fele dolgozik itt. Három nyelvi csoport és a Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg alkotja.

A Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg

A Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg a Fordítóközpont ügyfeleivel folytatott munkát koordinálja, feltárja igényeiket, és felméri elégedettségüket. Ennek érdekében rendszeresen felkeresi az ügyfeleket, időszakosan felméréseket végez, és feldolgozza az ügyfelektől kapott visszajelzéseket.

A részleg az ügyfelekkel együttműködve képzéseket, műhelytalálkozókat és előadásokat szervez a Fordítóközpont fordítói számára, hogy ezáltal bővítse az ügyfelek különleges szakterületeivel és eljárásaival kapcsolatos ismereteiket. Ehhez hasonlóan az ügyfelek számára is szervez előadásokat, hogy alaposabban megismerjék a Fordítóközpont szerepét és szolgáltatásait.

A részleg emellett a belső és külső kommunikációért is felel. A Fordítóközpont intranetjén, honlapján és ügyfélportálján rendszeresen közzétett hírekkel nyújt tájékoztatást az a legfrissebb hírekről. A részleg továbbá célzott kiadványokat, például éves tevékenységi jelentést, az év kiemelkedő eseményeiről szóló jelentést, valamint tájékoztató füzeteket és hírleveleket készít, illetve szerkeszt. Emellett különböző rendezvényekkel igyekszik támogatni a többnyelvűséget.

A fordítók (nyelvi csoportok)

Mindegyik nyelvi csoport az EU hivatalos nyelvei szerint fordítói csapatokra oszlik. A csapatok létszáma a célnyelvre való fordítás által jelentett munkaterheléstől függ. Minden fordító az anyanyelvére fordít. A fordítók különböző, főleg nyelvi vonatkozású tudományos háttérrel rendelkeznek.

A Fordítóközpontnál végzett munkájuk során nyelvi (a meglévő nyelvtudást bővítő vagy új nyelvek elsajátítására irányuló), illetve kifejezetten az ügyfél tevékenységeihez kapcsolódó képzésben részesülnek.

A belső fordítók feladata a dokumentumok és védjegyek fordítása, illetve lektorálása. Emellett videofilmek feliratozásával és szószedetek összeállításával is foglalkoznak, valamint az IATE intézményközi terminológiai adatbázis fejlesztésében is közreműködnek.

Nyelvészként a belső fordítók garantálják az elkészült fordítások nyelvi színvonalát. Ez a belső fordításokra és a szakosodott külső nyelvi szolgáltatóknak kiszervezett anyagokra egyaránt vonatkozik.

A kiszervezésre és a belső minőségellenőrzésre épülő ügyviteli modelljének köszönhetően a Fordítóközpont a fordítások lektorálásának minden aspektusát illetően viszonyítási ponttá vált.