Ügyfelei igényeinek kielégítése érdekében a Fordítóközpont fordítási, szerkesztési, terminológiai, feliratozási, átírási és igény szerint egyéb nyelvi szolgáltatásokat nyújtó, külső szolgáltatókkal dolgozik együtt. E szolgáltatásokat a Központ a szolgáltatás típusától, a nyelvkombinációtól és az ügyfél által igényelt szakterülettől függően keretszerződések vagy egyedi szerződések alapján szervezi ki.

Image
Freelance

A Fordítóközpont az általa kiírt ajánlati felhívásokon nyertes szolgáltatókkal keretszerződést köt. E szerződések egy évre szólnak, és hallgatólagosan további egyéves időszakokra meghosszabbíthatók, teljes időtartamuk azonban nem haladhatja meg a négy évet. A Fordítóközpont a vállalkozókkal csoportos megbízás útján lép kapcsolatba, amikor az ügyfél megrendeli a munkát. A megrendelést minden vállalkozónak elküldi, és a munka az egy meghatározott időn belül pozitív választ adók közül a listán legfelül szereplő vállalkozóhoz kerül. Külső nyelvi szolgáltatóval a Fordítóközpont akkor köt egyedi szerződést, ha egy bizonyos nyelvi szolgáltatást vagy szakterületet nem fed le keretszerződés, vagy ha a keretszerződést aláírók közül egyetlen vállalkozó sem tudja elvégezni a munkát.

A Fordítóközpont által alkalmazott korszerű, proaktív kiszervezési modellnek három fő eleme van: szakértő külső nyelvi szolgáltatók, a legjobb nyelvi szolgáltató igénybevételét biztosító dinamikus értékelési (rangsorolási) rendszer (amelyet az uniós intézmények közül elsőként a Fordítóközpont vezetett be), valamint a külső szolgáltatók munkáját segítő nyelvi forrásanyagok biztosítása.

A külső nyelvi szolgáltatók által elvégzett és a Fordítóközpontnak leadott munkának kellően színvonalasnak kell lennie ahhoz, hogy adott állapotában felhasználható legyen, és a Fordítóközpontnak ne kelljen lektoráltatnia azt. A megfelelő minőség biztosítása érdekében azonban – a Fordítóközpont külső szolgáltatókra vonatkozó minőségbiztosítási értékelése részeként – minden munkát belső nyelvészek szisztematikusan lektorálnak egy értékelőlap felhasználásával. Az értékelőlap nemcsak átfogó értékelést ad a munka minőségéről, de adott esetben az észlelt hibák típusait is részletezi. A Fordítóközpont számára legfontosabb szempontok közé tartozik a teljesség és a pontosság, a referenciadokumentumok és közzétett anyagok helyes idézése, az utasítások betartása, valamint a terminológiai és stilisztikai következetesség. A Fordítóközpont főként az EU 24 hivatalos nyelvén, de nem uniós, például izlandi, norvég, arab, orosz, szerb, kínai, japán, héber, perzsa és egyéb nyelveken is szervez ki szolgáltatásokat.

A Fordítóközpont általában keretszerződésekkel dolgozik, egy dinamikus rangsorolási rendszer alapján. 

A Fordítóközpont a vállalkozói által leadott összes anyagot minőségellenőrzésnek veti alá.

A Fordítóközpont belső lektorai minden egyes munkát egységes értékelőlap alapján értékelnek. Amennyiben a kiszervezett munka színvonala az értékelés szerint kiemelkedően magas (+1) vagy elfogadhatatlanul alacsony (–1), az értékelést a Fordítóközpont értékelő bizottságához továbbítják, amely a különböző osztályokat képviselő, pártatlan tagokból áll. Ha a bizottság az eredeti értékelést jóváhagyja, a vállalkozónak (a keretszerződésben meghatározott) kezdeti pontjait egy adott pontszámmal növelik vagy csökkentik, ami alapján a vállalkozó feljebb vagy lejjebb kerül a rangsorban. Amennyiben a kiszervezett munka minőségét elfogadhatónak (0) ítélik, azaz a leadott anyag hivatásos nyelvésztől észszerűen elvárható színvonalú, a vállalkozó rangsorban elfoglalt helye nem változik.

Ezáltal biztosítható, hogy a vállalkozók rangsorban elfoglalt helye a keretmegállapodás teljes időtartama alatt az általuk nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi.

A tárgyalásos eljárás alapján kiszervezett munkákat ugyanazon minőségellenőrzési eljárásnak vetik alá, de ezek a dinamikus rangsorban nem jelennek meg, mivel az csak a Fordítóközponttal keretszerződést kötött vállalkozókra alkalmazandó.

A dinamikus rangsorolási rendszer a Fordítóközpont minőségbiztosítási modelljének egyik erőssége. E rendszernek köszönhetően a Fordítóközpont gyorsan tud reagálni, és mindig egyenletesen magas színvonalat tud biztosítani.