POSVEĆENI VIŠEJEZIČNOSTI VIŠE OD 25 GODINA

Prevoditeljski centar osnovan je 1994. godine i trenutačno u prosjeku isporučuje 700 000 stranica godišnje za više od 65 klijenata diljem Europe. Centar bilježi stabilan rast, koji prati sve veći broj službenih jezika Europske unije i visokospecijaliziranih klijenata. Više

Naši partneri

Naši klijenti

Međuinstitucijska suradnja

Vanjski pružatelji jezičnih usluga

3321381.83
Pages translated since 1995
 
22402765
Žigovi EU-a i dizajni Zajednice prevode se od 1995.
 
863
Broj jezičnih kombinacija

Najnovije vijesti