Organizacije koje uspješno posluju obično u svojoj strukturi imaju odjel koji je pokretač samog poslovanja. U Prevoditeljskom centru tu ulogu ima Odjel za podršku prevođenju.

Odjel se sastoji od Odsjeka za upravljanje radnim postupkom, Odsjeka za napredna jezična rješenja i Međuinstitucijske skupine za IATE.

Odsjek za upravljanje radnim postupkom

Odsjek za upravljanje radnim postupkom jedinstvena je točka za kontakt s klijentima u poslovanju. Stoga je nadležan za urednu obradu svih zahtjeva za jezične usluge, od njihova primitka do isporuke konačnog proizvoda. Također obrađuje ocjene prijevoda koje šalju klijenti.
Članovi tog odsjeka zaduženi su za sljedeće zadatke:

 • zaprimanje, analizu i potvrdu narudžbi, prema potrebi, i kroz pregovore s klijentima;
 • dodjelu prijevoda, redaktura, lektura i terminoloških zadataka unutarnjim i vanjskim prevoditeljima;
 • pripremu datoteka za prevoditelje u formatu koji se može uređivati te za pravilno formatiranje dokumenata prije isporuke klijentima;
 • uporabu alata jezične tehnologije za potpunu inicijalnu obradu ulaznih datoteka;
 • isporuku svih projekata podnositeljima zahtjeva u dogovorenom roku i u odgovarajućem obliku;
 • prikupljanje potrebnih informacija za fakturiranje pruženih usluga;
 • obradu klijentovih ocjena prijevoda putem funkcionalnosti „zahtjev za korigiranu verziju” (CVR).

Ovaj odsjek u svojoj nadležnosti ujedno ima i portal za klijente.

Odsjek osigurava jezičnu i tehničku podršku prevoditeljima tijekom cijelog postupka prevođenja. Uz to, Odsjek organizira tečajeve osposobljavanja u raznim specijaliziranim područjima svojeg rada (kao što je korištenje tehnologijom).

Odjel za napredna jezična rješenja

Odsjek za napredna jezična rješenja sastoji se od nekoliko timova:

 • tima za jezičnu tehnologiju, koji prati trendove i inovacije u vezi s jezičnim uslugama, analizira kako Centar može najbolje pomoći svojim klijentima da zadovolje komunikacijske potrebe te razvija i podržava usluge strojnog prevođenja i automatskog prepoznavanja govora;
 • tima za upravljanje terminologijom, koji pruža i održava specijalizirane lingvističke resurse i alate u području terminologije;
 • tima za žigove i dizajne EU-a, koji upravlja cijelim postupkom prevođenja žigova i dizajna;
 • Ureda za upravljanje projektima (PMO) koji koordinira strateške projekte u različitim odjelima i odsjecima Centra, čime osigurava uspješnu i održivu provedbu učinkovitih poslovnih rješenja, što pak dovodi do boljih usluga, kako za klijente, tako i za osoblje Centra.

Međuinstitucijska skupina za IATE

U okviru Centra djeluju i Međuinstitucijska skupina za IATE te koordinator za EurTerm (međuinstitucijsku platformu za suradnju terminologa) u sklopu partnera projekta IATE