Prijevod je postupak prenošenja značenja iz izvornog jezika u ciljni, kako bi se proizveo tekst koji je točan u pogledu gramatičkih pravila ciljnog jezika i koji odgovara uputama primljenima pri dodjeli prevoditeljskog prijevoda. „Izvorni jezik” je jezik na kojem je napisan originalni tekst (zove se i „izvorni tekst”), a „ciljni jezik” je onaj jezik na koji se izvorni tekst prevodi. Dokumenti se prethodno obrađuju kako bi se utvrdio materijal koji se ponavlja i olakšala ponovna uporaba sadržaja u prijevodnim memorijama (TM-ovima) Centra te iskoristila uporaba aplikacija za strojno prevođenje (MT), osim ako pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:

  • vrlo hitni dokumenti
  • hitni dokumenti u određenim formatima koji zahtijevaju posebne radnje prethodne obrade.

Zahtjevi za prijevod koji ispunjavaju odgovarajuće uvjete za uporabu prilagođenih aplikacija za strojno prevođenje Centra automatski se prethodno obrađuju s pomoću tih aplikacija te se na njih primjenjuju snižene cijene s obzirom na različito vrijeme potrebno za izvršenje zadatka. Lingvisti Centra provode detaljnu lekturu takvih unaprijed prevedenih dokumenata kako bi osigurali da je konačni rezultat u potpunosti usporediv s rezultatom dobivenim tradicionalnim prijevodom (tj. tijekom kojeg prevoditelj proizvodi prijevod s pomoću alata za prijevodnu memoriju u kombinaciji sa strojnim prevođenjem).