Prevoditeljski centar nudi mogućnost stažiranja državljanima država članica Europske unije i državljanima država kandidatkinja koji žele steći iskustvo u radu Europske unije općenito i u radu Prevoditeljskog centra.  

Trajanje stažiranja 

Stažiranje traje najmanje tri mjeseca, a najviše dvanaest mjeseci.

Kriteriji prihvatljivosti

U trenutku podnošenja zahtjeva za stažiranje kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

  • akademske kvalifikacije: završene barem tri godine visokog obrazovanja (sveučilišni studij) ili jednakovrijednog obrazovanja potvrđenog diplomom ili odgovarajućom službenom potvrdom 
  • jezične vještine: temeljito znanje jednog službenog jezika Europske unije (razina C1 u okviru zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike) i zadovoljavajuće znanje drugog jezika EU-a u mjeri potrebnoj za obavljanje dužnosti (razina B2 u okviru zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike). Kandidati iz zemalja kandidatkinja moraju posjedovati zadovoljavajuće znanje (razina B2) jednog od radnih jezika Prevoditeljskog centra (engleskog ili francuskog). 

Postupak odabira

Prevoditeljski centar objavljuje poziv na podnošenje prijava za stažiranje na svojem mrežnom mjestu te poziva kandidate da podnesu prijavu do isteka navedenog roka. 

Prije toga Prevoditeljski centar odlučuje o broju potrebnih stažista, što ovisi o dostupnom proračunu i kapacitetima svakog odjela da primi stažiste. 

Naknada za stažiste

Pripravnici primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 25 % osnovne mjesečne plaće člana privremenog osoblja u razredu AD 5, stupanj 4, koja se primjenjuje od datuma početka stažiranja. 

Više informacija o stažiranju nalazi se u administrativnoj odluci Prevoditeljskog centra ovdje: Administrativna odluka / DA_012022