Na koga se pripravništvo odnosi

Prevoditeljski centar nudi pripravništvo, posebno sveučilišnim studentima iz država članica Europske unije i i onima koji su državljani zemalja kandidatkinja, koji žele razumjeti područje poslovanja Centra te steći osobno iskustvo u multikulturnom i višejezičnom okruženju, kao i uspostaviti korisne kontakte.

Trajanje pripravništva

U pravilu pripravništvo ne može biti kraće od tri mjeseca niti duže od šest mjeseci.

Kriteriji prihvatljivosti

Pripravništvo je dostupno kandidatima koji u vrijeme prijavljivanja za pripravništvo ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • akademske kvalifikacije: završena barem četiri semestra sveučilišnog studija ili jednakovrijednog obrazovanja u području od interesa za Centar
  • iskustvo: određeno početno iskustvo u jednom od područja poslovanja Centra
  • poznavanje jezika: temeljito znanje jednog službenog jezika Europske unije te zadovoljavajuće poznavanje drugog jezika Europske unije, u mjeri koja je potrebna za obavljanje dužnosti. Prednost predstavlja dobro poznavanje jednog od radnih jezika Centra (francuskog ili engleskog). Kandidati iz zemalja kandidatkinja moraju posjedovati temeljito znanje barem jednog od službenih jezika zemlje kandidatkinje te dobro znanje engleskog ili francuskog jezika.

Postupak odabira

Centar prije početka svake kalendarske godine odlučuje o broju pripravničkih mjesta koja će ponuditi, ovisno o količini dodijeljenih proračunskih sredstava te mogućnostima svakog odjela da primi pripravnika.

Centar zatim na svojim stranicama objavljuje natječaj za pripravništvo, u kojem navodi faze postupka odabira (kriterije prihvatljivosti, kriterije odabira, obrazac za prijavu i drugo).

Pripravnička naknada

Pripravnici primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 25 % osnovne mjesečne plaće privremenog djelatnika u razredu AD5, stupnju 1, koja se primjenjuje od datuma početka pripravništva.

Dodatne informacije nalaze se u upravnoj odluci Centra o pripravništvu na poveznici: Upravna odluka/DA_012010