Upoznajte se s našim uslugama

Klijenti Prevoditeljskog centra nalaze se posvuda u Europi te su specijalizirani u raznim područjima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, kultura, promet, istraživanje i inovacije, socijalna pitanja, okoliš, energija, kemija, pravo vlasništva, opće pravo, proračun i financije, vanjska i sigurnosna politika, policijska i pravosudna suradnja, javno zdravstvo i zaštita potrošača. Centar pruža jezične usluge na 24 službena jezika EU-a, te na zahtjev i na drugim jezicima. Centar posebice nudi usluge navedene u nastavku.

Prevođenje

Prevođenje je postupak prenošenja značenja iz izvornog jezika u ciljni, pri čemu je prijevod usklađen s gramatikom ciljnog jezika te ujedno odgovara uputama dobivenim prilikom dodjele prijevoda. „Izvorni jezik” je jezik na kojem je napisan original (zove se i „izvorni tekst”), a „ciljni jezik” je onaj na koji se izvorni tekst prevodi.

Lektoriranje

Lektoriranje je jezična provjera teksta kojom se utvrđuje slijedi li tekst gramatička, interpunkcijska i pravopisna pravila izvornog jezika. Gramatičke, interpunkcijske i pravopisne pogreške ispravlja lektor. Kada lektor smatra da se jezična kvaliteta teksta može poboljšati u smislu jasnoće i razumljivosti, dodaje komentar u tekst i predlaže poboljšanje. Od lektora se ne očekuje prepoznavanje niti ispravljanje grešaka ili problema koji se odnose na sadržaj teksta. Ako lektor prepozna eventualne probleme u pogledu sadržaja, označava ih u tekstu. Klijent je dužan procijeniti važnost svih komentara i provesti odgovarajuće mjere. Lektor ne ispravlja probleme vezane uz formatiranje ili izgled teksta.

Jezično savjetovanje

Jezično savjetovanje sastoji se od analize jezičnih potreba klijenata kako bi se razvila rješenja za optimalan postupak prevođenja. To može uključivati podršku u izradi dokumenata ili analizu tijeka obrade dokumenata ili posebnih projekata. Količina posla za ovakav tip usluge u velikoj mjeri ovisi o složenosti svakog pojedinog slučaja.


Terminologija

Rad na terminologiji sastoji se od izrade cjelovitih glosara s izvornim i ciljnim pojmovima, definicijama, referencama o izvoru i kontekstu, komentarima i drugim informacijama o terminu.

Podslovljavanje

Podslovljavanje (titlovanje) tekstualni je prikaz govora u videozapisu na način koji omogućuje ispis teksta na ekranu. Usluga može uključivati i sinkronizaciju titlova i videozapisa. Podslova (titlovi) mogu se ponuditi samo na izvornom jeziku videozapisa ili na jednom ili više drugih jezika, zajedno s vremenskim kodovima koji označuju kada se točno titl treba prikazati i koliko se dugo treba vidjeti na ekranu.

Popisi pojmova

Ova usluga podrazumijeva prijevod jednostavnih popisa pojmova (riječi ili izraza, obično imenica ili imeničkih fraza), bez ikakvih naznaka o definiciji, izvoru, kontekstu, komentarima i drugim informacijama o pojmu.


Transkripcija

Transkripcija se sastoji od konvertiranja audiodatoteke i/ili videodatoteke u visokokvalitetan pisani tekst. To se radi s pomoću tehnologija za pretvaranje govora u tekst, a neobrađeni izlazni tekst kasnije naknadno se obrađuje. Izlazni tekst može sadržavati vremenske oznake i identifikaciju govornika.

Naknadne provjere kvalitete

Naknadna provjera kvalitete (EPQC) sastoji se od periodičkih pregleda i procjena utvrđenog uzorka prijevoda žigova EU-a koje Centar daje EUIPO-u (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), imajući u vidu niz dogovorenih kriterija.

Redaktura popisa pojmova

Ova redaktura podrazumijeva provjeru odgovara li popis dvojezičnih pojmova dogovorenoj svrsi uspoređivanjem izvornih i ciljnih pojmova i ispravljanjem grešaka ako je potrebno. Međutim, ako tijekom redakture prevoditelj Centra zaključi da popis pojmova koji se revidira treba znatne izmjene, Centar može odbiti zahtjev za redakturu i preporučiti klijentu da umjesto toga podnese zahtjev za prijevod popisa pojmova.


Redaktura prijevoda

Redaktura je provjera odgovara li prijevod dogovorenoj svrsi kroz usporedbu izvornog i ciljnog teksta te ispravljanjem grešaka gdje je potrebno. Centar nudi redakturu prevedenih dokumenata. Međutim, ako tijekom redakture prevoditelj Centra zaključi da tekst koji se revidira treba znatne prepravke, Centar može odbiti redakturu i savjetovati klijentu da umjesto toga podnese zahtjev za prijevod.

Izmjena prijevoda

Izmjena se odnosi na unošenje promjena u prethodno prevedeni tekst. Kada traži izmjenu, klijent mora dostaviti dokument u kojem su naznačene sve promjene napravljene u prethodnom tekstu, uključujući umetanja i brisanja, kao i prethodne jezične verzije jednog ili više dokumenata koje treba izmijeniti. Prevoditelji Centra izmjenjuju prijevode prema izmjenama napravljenima u izvorniku.

Prijevod žigova EU-a, dokumenata prema MP-u i RCD-ova

Prijevod žigova Europske unije (žigova EU-a), dokumenata prema Madridskom protokolu (MP) i registriranih dizajna Zajednice (RCD-ova) odnosi se na prijevod standardnih tehničkih tekstova u području industrijskog/intelektualnog vlasništva koji se sastoje od popisa proizvoda i usluga djelomično temeljenih na WIPO-ovoj (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo) Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (Nicanska klasifikacija) ili na WIPO-ovoj Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn iz Locarna (Lokarnska klasifikacija).