Podslovljavanje

Podslovljavanje (titlovanje) tekstualni je prikaz izgovorenog jezika u videozapisu na način koji omogućuje ispis teksta na zaslonu. Usluga može uključivati i sinkronizaciju titlova i videozapisa. Podslova (titlovi) se mogu ponuditi samo na izvornom jeziku videozapisa ili na jednom ili više drugih jezika, a isporučuju se zajedno s vremenskim kôdovima koji označuju kada se točno titl treba prikazati i koliko je dugo vidljiv na zaslonu.

Transkripcija

Transkripcija je pretvaranje audiodatoteke i/ili videodatoteke u visokokvalitetan pisani tekst. To se radi s pomoću tehnologija za pretvaranje govora u tekst, a neobrađeni izlazni tekst zatim naknadno obrađuje jedan od lingvista Centra. Konačni izlazni tekst prema potrebi može sadržavati vremenske kodove i identifikaciju govornika.

Automatska transkripcija

Automatska transkripcija automatsko je pretvaranje audiodatoteke ili videodatoteke u pisani tekst s pomoću tehnologija za pretvaranje govora u tekst. Za razliku od usluge transkripcije, ne provodi se naknadno ljudsko uređivanje neobrađenog izlaznog teksta.