Informacije na ovim stranicama podliježu izjavi o odricanju od odgovornosti, autorskim pravima i pravilima koja se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Redovitim ažuriranjem ovih stranica, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije javnosti želi omogućiti besplatan pristup informacijama vezanima uz rad Centra i njegove aktivnosti.  Cilj nam je osigurati dostupnost pravovremenih i točnih informacija. Također ćemo nastojati ispraviti pogreške na koje nam se svrati pozornost.

Međutim, Prevoditeljski centar ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije navedene na ovim stranicama.

Navedene informacije:

  • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti u vezi s bilo kojom fizičkom ili pravnom osobom
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne niti ažurne
  • ponekad su povezane s vanjskim portalima nad kojima Prevoditeljski centar nema nikakvu kontrolu i za koje ne preuzima nikakvu odgovornost
  • ne predstavljaju stručne niti pravne savjete (za konkretne savjete uvijek se potrebno obratiti odgovarajućem kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo da nije moguće jamčiti da je dokument koji je dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojnim se smatra isključivo zakonodavstvo Europske unije objavljeno u Službenom listu Europske unije.

Cilj je Prevoditeljskog centra tehničke smetnje svesti na minimum. Međutim, postoji mogućnost da su neki podatci ili informacije na našim stranicama izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi na neki drugi način na njih ne utječu. Prevoditeljski centar ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji nastanu zbog korištenja ovih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih portala.

Smisao ove izjave o odricanju od odgovornosti nije ograničiti odgovornost Prevoditeljskog centra u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti njegovu odgovornost u slučajevima u kojima to nacionalno pravo ne dozvoljava.

Izjava o zaštiti podatka

Prevoditeljski centar obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka u Prevoditeljskom centru temelji se na Uredbi (EZ) br.  2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U sklopu svoje politike o prikupljanju osobnih podataka, Centar pri svakom prikupljanju podataka izdaje dokument s objašnjenjima.

Tom su općom politikom već obuhvaćeni portali institucija Europske unije u okviru domene europa.eu, što se također primjenjuje i na Prevoditeljski centar.

Iako se većinu stranica Prevoditeljskog centra može pregledavati bez pružanja osobnih podataka, u nekim je slučajevima potrebno dati osobne podatke da biste dobili zatražene e-usluge.

Na stranicama na kojima se takvi podatci traže, s vašim se podatcima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj uredbi te vam se u posebnim izjavama o privatnosti pružaju informacije o načinu korištenja vaših podataka.

U tom smislu:

za svaku pojedinu e-uslugu nadzornik određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost pojedine e-usluge s politikom zaštite privatnosti

voditelj zaštite podataka u svakoj instituciji osigurava poštovanje odredbi navedene uredbe i savjetuje nadzornike o obavljanju njihovih dužnosti (članak 24. Uredbe)

europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao neovisno nadzorno tijelo za sve institucije (članci 41. do 45. Uredbe).

Na portalima institucija Europske unije, bilo na intranetu ili internetu, nalaze se poveznice na portale trećih strana. Budući da te stranice nisu pod našom kontrolom, savjetujemo vam da pročitate njihovu politiku zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na stranicama Prevoditeljskog centra usluga je ili izvor koji je opće dostupan na internetu radi poboljšanja komunikacije između građana i poduzeća s jedne strane te europskih institucija s druge.

Na stranicama Prevoditeljskog centra dostupne su ili će biti dostupne tri vrste e-usluga:

  • usluge informacija, kojima se građanima i poduzećima omogućuje jednostavan i učinkovit pristup važnim informacijama, što pridonosi učinkovitosti, transparentnosti i razumijevanju aktivnosti Prevoditeljskog centra
  • usluge interaktivne komunikacije, kojima se poboljšava kontakt s građanima i poduzećima. Usluge interaktivne komunikacije doprinose savjetovanju o unutarnjoj politici i mehanizmima povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju politike, aktivnosti i usluga Prevoditeljskog centra
  • transakcijske usluge, kojima se omogućuje pristup svim osnovnim oblicima internih transakcija i transakcija s Prevoditeljskim centrom, primjerice javnoj nabavi, natječajima za radno mjesto i sl.

Kako postupamo s vašim e-porukama?

Opcija „Kontakt” pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku e-adresu.

Kada šaljete takve poruke, primatelj prikuplja vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor i pohranjuje ih za jednostavniji postupak odgovora. Ako skupina koja odgovara na poruke upućene na zajedničku e-adresu nije u mogućnosti odgovoriti na vaš upit, poruku će proslijediti drugoj službi, o čemu će vas obavijestiti e-porukom. E-poruke koje sadrže pitanja i odgovore mogu biti arhivirane u svrhu kontrole postupka i jednostavnijeg odgovora na opetovana pitanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji se postupa s vašim e-porukama i osobnim podatcima, slobodno ih uključite u svoju poruku. ​