Uloga Prevoditeljskog centra službeno je proširena 1995. godine izmjenom osnivačke uredbe Centra radi jačanja međuinstitucijske suradnje u području prevođenja.

  • Centru je prvenstveno omogućeno širenje prevoditeljskih i srodnih djelatnosti na institucije i tijela EU-a koji imaju vlastite prevoditeljske odjele. Ta vrsta suradnje u potpunosti je dobrovoljna, ali omogućuje Centru potencijalno preuzimanje viška poslova od tih institucija.
  • Nadalje, Centar je preuzeo ulogu u međuinstitucijskoj suradnji koja mu omogućuje racionalizaciju radnih postupaka i postizanje globalne ekonomije razmjera.

Stoga je Centar punopravni član Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje (ICTI) koji predstavlja forum za suradnju između jezičnih službi institucija i tijela EU-a. Predstavnici Centra redovito se sastaju s kolegama iz prevoditeljskih službi drugih institucija kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa (zapošljavanje, razmjena djelatnika, usavršavanje, jezične tehnologije i drugo) i odlučivali o zajedničkim projektima (koji uključuju međuinstitucijske alate kao što su terminološka baza IATE, sustav za strojno prevođenje eTranslation i prijevodna memorija Euramis).