Kako se mogu prijaviti za posao u Prevoditeljskom centru?

Centar u pravilu traži kvalificirano osoblje sa specifičnim znanjem i iskustvom za većinu svojih poslova, posebno u području svog osnovnog poslovanja - prevođenja.

Odgovarajuće se informacije nalaze u rubrici slobodna radna mjesta na stranicama Centra.

Slobodna radna mjesta objavljuju se u internim i vanjskim natječajima.

Kako se mogu prijaviti za posao kao član privremenog osoblja?

Centar upošljava privremeno osoblje na dugoročnim ugovorima za rad na trajnim poslovima.

Provedbene odredbe detaljno navode sve odgovornosti i obveze Centra i odbora za odabir u pogledu postupaka odabira, bez obzira jesu li organizirani uz punu ili djelomičnu podršku Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO).

Kliknite ovdje za više informacija o mrežnom sustavu prijava za e-zapošljavanje.

Mogu li se prijaviti za posao kao dužnosnik?

Natječaji za dužnosnike usklađeni su s Prilogom III. Pravilnika o osoblju.

Odsjek za ljudske resurse koristi publikaciju Vade Mecum za povjerenstva za odabir i odbore za odabir, u kojoj se nalazi sažetak svih relevantnih principa i praksi, te povjerenstvima za odabir služi kao uputa u njihovu radu i odlučivanju.

Centar je do sada organizirao interne natječaje, kako za opće profile tako i za specifične profile stručnosti s ciljem sastavljanja popisa uspješnih kandidata s kojih može zapošljavati.

Ti su natječaji otvoreni samo za osoblje koje već radi u Prevoditeljskom centru.

Kako se mogu prijaviti za posao kao član ugovornog osoblja?

Politika je Centra zapošljavati ugovorno osoblje:

  • u svrhu jačanja kapaciteta u području podrške radu na projektima ograničenog trajanja
  • za zamjenu dužnosnika / članova ugovornog osoblja (bilo administratora (AD) ili asistenata (AST)) koji su na rodiljnom dopustu, bolovanju, roditeljskom ili obiteljskom dopustu te onih koji rade skraćeno radno vrijeme.