Prevoditeljski centar sklapa okvirne ugovore na temelju sustava dinamičnog rangiranja

Centar provodi kontrolu kvalitete nad svim tekstovima koje mu isporučuju njegovi vanjski suradnici. Jezični revizori Centra procjenjuju svaki dokument s pomoću standardnog obrasca za procjenu. Kada je kvaliteta tako izvršenog posla procijenjena kao iznimno visoka (+1) ili neprihvatljivo loša (-1), dokument se prosljeđuje odboru za procjenu u Centru koji se sastoji od nezavisnih članova iz različitih odjela. Ako odbor za procjenu potvrdi početnu procjenu, određeni broj bodova (utvrđen okvirnim ugovorom) dodaje se ili oduzima od bodova koji su prvotno dodijeljeni vanjskom suradniku. Ovisno o ishodu takve procjene, rang vanjskog suradnika može se promijeniti na viši ili niži od prethodnog. Kada je kvaliteta posla povjerenog vanjskom suradniku procijenjena kao prihvatljiva (0), odnosno isporučeni rad je kvalitete koja se razumno može očekivati od profesionalnog lingvista, rang vanjskog suradnika ostaje nepromijenjen. Time se osigurava da rang vanjskog suradnika odražava stvarnu kvalitetu usluge koju pruža za vrijeme trajanja ugovora. Kvaliteta poslova povjerenih vanjskim suradnicima koji se obavljaju primjenom pregovaračkih postupaka također se kontrolira na isti način, no takvi su vanjski suradnici izdvojeni iz sustava dinamičnog rangiranja koji se primjenjuje samo na okvirne ugovore sklopljene između Centra i vanjskih pružatelja usluga. Dinamični sustav rangiranja predstavlja jednu od prednosti modela osiguranja kvalitete koji primjenjuje Centar. Zahvaljujući tom modelu i njegovoj fleksibilnosti, Centar dosljedno i dugoročno osigurava visoku kvalitetu svojih usluga.