Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, direktorica Prevoditeljskog centra od veljače 2022.

Direktor Prevoditeljskog centra njegov je pravni  zastupnik koji odgovara Upravnom odboru. Direktor je nadležan za upravljanje i vođenje Centra i glavne odgovornosti su mu:

  • priprema i provedba programa rada, proračuna i odluka koje donosi Upravni odbor
  • izvršavanje poslova dodijeljenih Centru
  • upravljanje redovitim poslovanjem
  • sva kadrovska pitanja.

Direktoru pomaže osoblje Prevoditeljskog centra koje je raspoređeno u odjele, odsjeke ili skupine, kako je prikazano u grafikonu organizacijske strukture.

Direktor je izravno odgovoran za Odsjek za računovodstvo, lokalnog službenika za informatičku sigurnost (LISO) i Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju.

Odsjek za računovodstvo

Računovodstvenog službenika imenuje Upravni odbor te je neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Računovodstveni službenik i njegov tim odgovorni su za upravljanje prihodima, rashodima i računima u skladu s važećim pravilima i propisima. Računovodstveni službenik zadužen je za upravljanje riznicom i obradu računa u vezi s djelatnostima Centra. U obavljanju navedenih zadataka računovodstveni službenik blisko surađuje s Europskom komisijom, Europskim revizorskim sudom i vanjskim revizorima.

Lokalni službenik za informatičku sigurnost (LISO)

Lokalni službenik za informatičku sigurnost (LISO) zadužen je za osiguravanje usklađenosti informacijskih sustava Centra s relevantnim sigurnosnim standardima.

Službenik za upravljanje rizicima i koordinaciju unutarnje kontrole (ORMICC)

ORMICC je nadležan za razvoj i provedbu strategije unutarnje kontrole. ORMICC organizira samoprocjenu u sklopu unutarnje kontrole Centra i savjetuje o upravljanju rizicima, osiguravajući da se rizici kontinuirano utvrđuju i da se njima na odgovarajući način upravlja.

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju održava kontakt s klijentima Centra radi utvrđivanja njihovih potreba i praćenja razine njihova zadovoljstva. To čini redovitim posjetima klijentima i povremenim anketama.

U suradnji s klijentima odsjek organizira stručna usavršavanja, radionice i prezentacije za prevoditelje Centra kako bi proširili svoje znanje o visokospecijaliziranim područjima rada klijenata i s time povezanim postupcima. Slično tome, Odsjek organizira i prezentacije za klijente kako bi bolje razumjeli ulogu i usluge Centra.

Odsjek je također zadužen za unutarnju i vanjsku komunikaciju. Pomaže u širenju informacija i novosti putem intraneta Centra, njegova mrežnog mjesta, kanala društvenih medija i portala za klijente. Odsjek priprema ciljane publikacije i koordinira njihovu objavu, među ostalim godišnje izvješće o najvažnijim ostvarenjima te niz brošura i biltena. Također organizira razna događanja s ciljem promicanja višejezičnosti.

Životopis direktorice

Izjava o interesima direktorice