Osobni podatci
Ispravak svojih osobnih podataka možete zatražiti u bilo kojem trenutku. Ako želite zatražiti izmjenu, pošaljite nam poruku na e-adresu: cdt@cdt.europa.eu
Dokument(i)
Navedite što više pojedinosti o dokumentima koje tražite. Ako vaš zahtjev nije dovoljno precizan, možda nećemo moći utvrditi koje dokumente tražite te stoga ni obraditi vaš zahtjev. Napominjemo da niste obvezni navesti razloge za svoj zahtjev.
Odabrana jezična verzija dokumen(a)ta
(pod uvjetom da dokument postoji na tom jeziku)

Prevoditeljski centar pregledat će vaš zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145 od 31.5.2001., str. 43) i posebnih odredbi o javnom pristupu dokumentima Vijeća navedenih u Prilogu II. Poslovnika Vijeća - Odluka Vijeća 2004/338/EZ, Euratom (SL L 106 od 15.04.2004., str. 22). 

Zaštita podataka: obrada osobnih podataka koje ste naveli u ovom zahtjevu (ime, prezime i adresa) uređena je odredbama o zaštiti iz Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8 od 12.1.2001., str. 1.).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.