Natječaji u tijeku

Nema otvorenih natječaja.

Prevoditeljski centar redovito organizira javne natječaje i sudjeluje u međuinstitucijskim natječajima iz raznih područja.

U skladu s njegovim osnivačkim aktom, Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94, Prevoditeljski centar je pravni subjekt i može sklapati ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluga.

Sklapanje ugovora moguće je tek nakon uspješnog završetka strogih postupaka natječaja u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi.

Da bi podnijeli natječajnu ponudu, zainteresirani vanjski pružatelji usluga trebaju odgovoriti na poziv na natječaj koji raspisuje Centar.

Sve informacije potrebne za sudjelovanje u natječaju navedene su ili u obavijestima objavljenima u Službenom listu Europske unije ili se nalaze ovoj internetskoj stranici.

Napominjemo, međutim, da se internetske stranice Centra ne može smatrati zamjenom za službenu objavu poziva na natječaj u programu TED (Tenders Electronic Daily) koji predstavlja internetsku inačicu „Dodatka Službenom listu” EU-a za javnu nabavu u Europskoj uniji.

Centar stoga ne preuzima niti snosi odgovornost za sadržaj internetskih stranica u tom pogledu.

U nastavku je naveden popis trenutačno otvorenih natječaja (ako ih ima).

Dokumenti