Maoiniú

Foilsíonn an tIonad a mbuiséid go léir, lena n-áirítear aon bhuiséid leasaithe, agus na cuntais bhliantúla ar an láithreán gréasáin. Tá sé seo i gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta, faoi mar a mhínítear in Airteagal 31 de Rialachán Airgeadais an Ionaid. Áirítear i mbuiséad an Ionaid faisnéis faoin ioncam réamh-mheasta agus caiteachas do bhliain ar leith, agus déantar comparáid leis na blianta roimhe seo. Áirítear sna cuntais bhliantúla ráitis airgeadais an Ionaid agus tuarascálacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Ionaid.

Preliminary draft budget 2025

Budget 2024

Amending budget 2/2023

Final accounts 2022

Amending budget 1/2023

Preliminary draft budget 2024

Budget 2023

Amending budget 1/2022

Final accounts 2021

Preliminary draft budget 2023

Budget 2022

Amending budget 2/2021

Final accounts 2020

Budget 2021

Budget 2017

Preliminary draft budget 2022

Preliminary draft budget 2021

Preliminary draft budget 2020

Preliminary draft budget 2017

Preliminary draft budget 2016

Preliminary draft budget 2015

Preliminary draft budget 2014

Preliminary draft budget 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Budget 2020

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2012

Amending budget 2/2020

Amending budget 2/2019

Amending budget 2/2015

Amending budget 2/2014

Amending budget 2/2013

Amending budget 2/2012

Amending budget 1/2020

Amending budget 1/2019

Amending budget 1/2016

Amending budget 1/2015

Amending budget 1/2014

Amending budget 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Budget 2019

Amending budget 1/2018

Final accounts 2017

Preliminary draft budget 2019

Report on the annual accounts of CdT for year 2016

Budget 2018

Amending budget 1/2017

Report on the annual accounts of CdT for year 2014

Report on the annual accounts of CdT for year 2013

Report on the annual accounts of CdT for year 2012

Final accounts 2016

Preliminary draft budget 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Report on the annual accounts of CdT for year 2015

Final accounts 2013

Budget 2016

Amending budget 1/2011

Amending budget 1/2010