Téarmaíocht

Is éard atá i gceist le hobair théarmaíochta gluaiseanna iomlána a chruthú ina bhfuil buntéarmaí agus spriocthéarmaí, sainmhínithe, buntagairtí agus tagairtí comhthéacs, nótaí tráchta, etc., agus é mar aidhm an fhaisnéis sin a iompórtáil isteach sa bhunachar sonraí idirinstitiúideach téarmaíochta IATE (InterActive Terminology for Europe).

Léigh na bróisiúir:

Liostaí téarmaí

Cuimsíonn an tseirbhís seo aistriúchán de liostaí simplí téarmaí (ainmfhocail nó frásaí ainmfhocail de ghnáth), gan aon léiriú de shainmhíniú, foinse, comhthéacs, nótaí tráchta, etc.

Athbhreithniú ar liostaí téarmaí

Cuimsíonn an tseirbhís seo scrúdú ar liosta dátheangach téarmaí mar oiriúnach don fheidhm atá leo a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an buntéarma agus an spriocthéarma agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Más rud é, áfach, le linn athbhreithnithe, go measann an t-aistritheoir gur gá an téacs atá le hathbhreithniú a athscríobh go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-iarratas ar athbhreithniú ar an liosta téarmaí a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán a chur isteach ina ionad.