Is ionann comhairleoireacht teanga agus anailís ar riachtanais teanga an chliaint chun réitigh a fhorbairt a bharrfheabhsaíonn an próiseas aistriúcháin. D’fhéadfadh cruthú agus cothabháil inneall meaisínaistriúcháin néarach saindeartha , bunú agus dearadh córas sreafa oibre ar leith, réamheagarthóireacht theicniúil agus teanga an bhunábhair chun a cháilíocht dheiridh a fheabhsú, etc. a bheith san áireamh. Toisc go mbraitheann an t-ualach oibre don chineál seirbhíse seo go mór ar chastacht an cháis ar leith, sainítear gach tionscadal i ndlúthchomhar leis an gcliant.