Is ríthábhachtach é feidhmchláir ríomhaireachta agus trealamh úrscotha a bheith ar fáil d’obair an Ionaid ó lá go lá. Tá trí rannán sa Roinn Teicneolaíocht Faisnéise: An Deasc Chabhrach, Bonneagar TF.

An Rannóg Forbartha

Déanann an Rannóg Forbartha feidhmchláir TF agus bunachar sonraí a dhearadh, a chruthú agus a chothabháil de réir riachtanas reatha an Aonaid Aistriúcháin.

Chomh maith leis sin, déanann an rannóg réitigh TF agus seirbhísí a fuarthas ó sholáthraithe seachtracha a bhainistiú, ar nós iad siúd a sholáthraíonn institiúidí eile nó cuideachtaí príobháideacha, agus cabhraíonn sí na réitigh sin a chur chun feidhme i dtimpeallacht TF an ionaid.

Rannóg na Deisce Cabhrach

Is í Rannóg na Deisce Cabhrach an pointe teagmhála aonair d’úsáideoirí inmheánacha agus seachtracha chun déileáil le gach cineál ceist agus iarratas faisnéise a bhaineann le réimsí éagsúla TF: crua-earraí, bogearraí, teileachumarsáid agus bonneagar. Láimhseálann an Rannóg na crua-earraí agus bogearraí pearsanta agus na réitigh gnó chun ailtireacht chomhsheasmhach chumhachtach TF a chur ar fáil do gach stáisiún oibre.

An Rannóg Bonneagair TF

Cuireann an Rannóg Bonneagair TF an bonneagar lárnach TF ar fáil agus déanann sí an bonneagar a chothabháil chun comhlíonadh spriocanna an Ionaid a éascú. Ina theannta sin, cinntíonn sí athléimneacht an bhonneagair trí Phlean Leanúnachais agus Athshlánaithe. Déanann an Rannóg maoirseacht ar infhaighteacht agus slándáil na sonraí a bhaineann leis an Ionad agus na sonraí a chuireann a gcliaint agus comhpháirtithe ar fáil, agus bainistíonn sí na hionaid sonraí agus seirbhísí néil a theastaíonn le haghaidh oibríochtaí an Ionaid. Cuireann an Rannóg a ngníomhaíochtaí i gcrích i ndlúthchomhar leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí, an Oifigeach Slándála agus an Oifigeach Slándála Teicneolaíochta Faisnéise Áitiúil.