Ceann de na gaiscí is mó a rinne an tIonad tríd an gcomhar idirinstitiúideach sin ab ea seoladh tionscadal IATE (téarmaíocht idirghníomhach don Eoraip) i 1999. Agus níos mó ná 8 milliún téarma i 24 teanga AE, tá IATE ar an mbunachar sonraí is mó ar domhain sa lá atá inniu ann: in 2016, rinneadh 36 milliún iarratas ar an leagan poiblí agus fuair an leagan inmheánach (nach bhfuil ar fáil ach amháin do bhaill foirne an AE) 18 milliún iarratas.

Tá sé ar fáil don phobal ó 2007 i leith agus bailítear le chéile ann acmhainní téarmeolaíochta na seirbhísí aistriúcháin AE ar fad. Déanann an tIonad Aistriúcháin bainistíocht ar gach gné theicniúil den tionscadal ar son comhpháirtithe an tionscadail: ranna aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, Comhairle an Aontais Eorpaigh, Parlaimint na hEorpa, Cúirt na nIniúchóirí, Coiste Eacnamaíochta agus Sóisialta na hEorpa/Coiste na Réigiún, DG Ateangaireachta Pharlaimint na hEorpa, Ardstiúrthóireacht Ateangaireachta an Choimisiúin Eorpaigh (SCIC - Service Commun Interprétation-Conférences), an Chúirt Bhreithiúnais, an Banc Eorpach Infheistíochta, an Oifig Foilseachán agus an Banc Ceannais Eorpach. Sular seoladh an tionscadal, bhí bunachar téarmaíochta ag beagnach gach ceann de na hinstitiúidí sin, ach anois tá gach bailiúchán téarmaíochta de chuid sheirbhísí aistriúcháin institiúidí agus chomhlachtaí an AE cónasctha i mbunachar téarmaíochta comhroinnte IATE.