Image
IAMLADP

Tá an tIonad Aistriúcháin gníomhach i bhfóraim idirnáisiúnta chomh maith. Is ball é den Chruinniú Idirnáisiúnta Bliantúil ar Shocruithe Teanga, Doiciméadúchán agus Foilsitheoireacht (IAMLADP), arb é an líonra is mó d’eagraíochtaí idirnáisiúnta a fhostaíonn soláthraithe seirbhísí comhdhála agus teanga (aistritheoirí agus ateangairí den chuid is mó). Is í eagraíocht na Náisiún Aontaithe a dhéanann cathaoirleacht ar an IAMLADP, a dhéanann ionadaíocht ar son phobal 10 000 gairmithe teanga.

Is é cuspóir foriomlán IAMLADP éifeachtúlacht, caighdeán agus cost-éifeachtúlacht seirbhísí comhdhála, teanga agus foilsitheoireachta a fheabhsú laistigh de gach eagraíocht rannpháirteach, trí fhóram uathúil a chur ar fáil dá mbainisteoirí inar féidir leo faisnéis a mhalartú, eispéiris a chomhroinnt maidir le beartais agus cleachtais, acmhainní a chomhthiomsú le haghaidh tascanna is cúram dóibh go léir, agus oiliúint agus malartú ball foirne a chur chun cinn.

Tá roinnt comhfhiontar oiliúna cruthaithe ag an Ionad Aistriúcháin do phobal IAMLADP, agus cuireadh ar fáil iad do na céadta aistritheoirí ó eagraíochtaí IAMLADP le cúpla bliain anuas.