Käännöstoiminnan tuen osastolla on keskeinen osa käännöskeskuksen toiminnassa. Se toimii aktiivisesti varmistaakseen, että käännöskeskuksen palvelut toimitetaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Osasto koostuu työnkulun hallinnan jaostosta, edistyneiden kieliratkaisujen jaostosta ja toimielinten välisestä IATE-ryhmästä.

Työnkulun hallinnan jaosto

Työnkulun hallinnan jaosto on käännöskeskuksen asiakkaiden operatiivinen yhteyspiste. Se vastaa kaikkien kielipalveluja koskevien pyyntöjen asianmukaisesta käsittelystä niiden vastaanottamisesta palvelun toimittamiseen asiakkaalle. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu käsitellä asiakaspalaute.
Jaoston henkilöstö vastaa

 • pyyntöjen vastaanottamisesta, analysoinnista ja hyväksymisestä neuvotellen tarvittaessa asiakkaiden kanssa
 • käännös-, tarkastus-, muokkaus- ja termitöiden jakamisesta sisäisille ja ulkoisille kääntäjille
 • sen varmistamisesta, että käännettävät tiedostot ovat muokattavissa ja että asiakirjat ovat oikeassa muodossa ennen niiden toimittamista asiakkaalle
 • saapuvien tiedostojen esikäsittelystä kieliteknologian välinein
 • kaikkien töiden palauttamisesta tilaajille sovittuun määräaikaan mennessä ja pyydetyssä muodossa
 • laskutuksessa tarvittavien tietojen kokoamisesta
 • asiakaspalautteen käsittelystä siihen suunniteltua, käännöksen korjattuun versioon pohjautuvaa työkalua käyttäen (Corrected Version Request, CVR).

Jaosto vastaa myös käännöskeskuksen asiakasportaalista.

Työnkulun hallinnan jaosto tarjoaa kääntäjille lingvististä ja teknistä tukea koko käännöstyön ajan. Lisäksi se tarjoaa kursseja omilla erityisaloillaan (esim. teknologian käyttö).

 

Edistyneiden kieliratkaisujen jaosto

Edistyneiden kieliratkaisujen jaosto koostuu useista yksiköistä:

 • kieliteknologiayksikkö seuraa kielipalveluihin liittyviä suuntauksia ja innovaatioita, analysoi, miten keskus voi parhaiten olla avuksi asiakkaidensa viestintätarpeissa, sekä kehittää ja tukee konekäännöstoimintaa ja automaattisia puheentunnistuspalveluja
 • terminologiayksikkö hankkii ja ylläpitää termityöhön tarkoitettuja kieliresursseja ja -työkaluja
 • EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien yksikkö hallinnoi koko EU:n tavaramerkkien ja yhteisömallien kääntämisen työnkulkua
 • projektinhallintatoimisto koordinoi käännöskeskuksen osastojen ja jaostojen strategisia hankkeita ja varmistaa näin, että liiketoiminnan tehokkaat ratkaisut toteutetaan onnistuneesti ja kestävällä tavalla, mikä takaa paremmat palvelut paitsi asiakkaille myös käännöskeskuksen henkilöstölle.

IATE

Toimielinten välisen IATE-ryhmän ja EurTerm (toimielinten välinen terminologien yhteistyöalusta) -koordinaattorin tehtäviä hoidetaan käännöskeskuksessa IATEn hankekumppanien puolesta.