Kääntämisessä lähdekielen tekstin merkitys esitetään kohdekielellä ja tuotetaan teksti, joka on kohdekielen kielioppisääntöjen mukainen ja joka noudattaa käännöstoimeksiannossa saatuja ohjeita. ”Lähdekieli” tarkoittaa kieltä, jolla alkuperäinen teksti (jota myös sanotaan ”lähdetekstiksi”) on kirjoitettu. ”Kohdekieli” on kieli, jolle lähdeteksti käännetään. Asiakirjat esikäsitellään, jotta saadaan selville, onko niissä toistuvaa sisältöä. Näin voidaan helpottaa käännöskeskuksen käännösmuistien sisällön uudelleenkäyttöä ja hyödyntää konekäännösohjelmia, jollei kyse ole seuraaviin luokkiin kuuluvista asiakirjoista:

  • erittäin kiireelliset asiakirjat
  • tietyssä tiedostomuodossa olevat kiireelliset asiakirjat, jotka edellyttävät esikäsittelyyn liittyviä erityistoimia

Käännöspyynnöt, jotka täyttävät käännöskeskuksen asiakaskohtaisten konekäännösohjelmien käyttöä koskevat edellytykset, esikäsitellään automaattisesti näillä ohjelmilla, jolloin voidaan soveltaa alennettuja hintoja eri toimitusaikojen mukaisesti. Keskuksen kääntäjät tekevät tällaisille esikäännetyille asiakirjoille täydellisen jälkieditoinnin, jotta voidaan varmistaa, että lopputulos on kokonaisuudessaan verrattavissa perinteisellä kääntämistavalla (ts. kun kääntäjä tekee käännöksen käyttämällä käännösmuistityökalun ja konekäännösmuistin yhdistelmää) saatuun tulokseen.