Käännösosasto on käännöskeskuksen suurin osasto, jossa työskentelee yli puolet keskuksen henkilöstöstä. Se koostuu kolmesta kielijaostosta.

Kääntäjät (kieliryhmät)

Kukin kieliryhmä on jaettu käännösryhmiin, joita on yksi kutakin EU:n virallista kieltä kohti. Ryhmien koko vaihtelee kullekin kohdekielelle käännettävän työmäärän mukaan. Kaikki kääntäjät kääntävät äidinkielelleen, ja heillä on erilaisia akateemisia tutkintoja, pääosin lingvistiikan alalta.

Kääntäjille tarjotaan koko työuran ajan koulutusta keskuksessa, sekä kieliopinnoissa (kielitaidon kehittäminen ja uusien kielien oppiminen) että asiakaskohtaisissa toimissa.

He kääntävät ja tarkistavat asiakirjoja sekä tavaramerkkejä. He myös tekstittävät videoita, laativat sanastoja ja täydentävät toimielinten IATE-termitietokantaa.

Kielen asiantuntijoina sisäiset kääntäjät takaavat toimitettujen käännösten kielellisen laadun. Se koskee sekä sisäisesti käännettyjä tekstejä että erikoistuneille ulkoisille kielipalvelujen tarjoajille ulkoistettuja tekstejä.

Ulkoistamiseen ja sisäiseen laadunvalvontaan perustuvan toimintamallinsa ansiosta käännöskeskuksesta on tullut vertailukohta kaikissa tarkistamiseen liittyvissä näkökohdissa.