Käännöskeskus tarjoaa harjoittelupaikkoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden kansalaisille, jotka haluavat saada kokemusta Euroopan unionin toiminnasta yleensä ja erityisesti käännöskeskuksesta.  

Kuinka kauan harjoittelu kestää? 

Harjoittelujaksot kestävät vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksitoista kuukautta.

Kelpoisuusvaatimukset

Harjoittelupaikkaa hakiessaan hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

  • koulutus: hakija on suorittanut hyväksytysti vähintään kolmevuotisen korkea-asteen koulutuksen tai vastaavaa koulutuksen, josta on osoituksena tutkintotodistus tai asiaankuuluva virallinen todistus 
  • kielitaito: hakijalla on yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taso C1) ja toisen EU:n virallisen kielen tyydyttävä taito, joka riittää työtehtävien hoitamiseen (kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taso B2). Ehdokasvaltioista tulevilla hakijoilla on oltava tyydyttävä kielitaito (taso B2) toisessa käännöskeskuksen työkielistä (ranska tai englanti). 

Valintamenettely

Käännöskeskus julkaisee verkkosivustollaan harjoittelua koskevan hakuilmoituksen, jossa hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa mainittuun määräaikaan mennessä. 

Ennen tätä käännöskeskus päättää tarjottavien harjoittelupaikkojen määrästä talousarvion perusteella ja sen mukaisesti, millä osastoilla on mahdollisuuksia ottaa vastaan harjoittelijoita. 

Harjoitteluapurahat

Harjoittelijat saavat kuukausittaisen apurahan, joka on 25 prosenttia palkkaluokan AD5 tason 4 väliaikaisen toimihenkilön kuukausittaisesta peruspalkasta. Tätä sovelletaan harjoittelun alkamispäivästä alkaen. 

Lisätietoja on harjoittelujaksoja koskevassa käännöskeskuksen hallinnollisessa päätöksessä, johon voi tutustua täällä: Hallinnollinen päätös/DA_012022