Henkilöstökomitea on sääntömääräinen komitea, joka edustaa käännöskeskuksen henkilöstön etuja suhteessa johtoon ja varmistaa, että henkilöstö ja johto ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa.

Se edistää käännöskeskuksen sujuvaa toimintaa tarjoamalla henkilöstölle kanavan mielipiteidensä ilmaisuun. Se toimii yleisellä tasolla puolustamalla henkilöstön etuja kokonaisuudessaan ja henkilökohtaisella tasolla auttamalla niitä henkilöstön jäseniä, joilla on ongelmia päivittäisessä työssään. Henkilöstö valitsee komitean jäsenet, ja siinä on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Sen tehtäviä ovat pääasiassa

  • lausuntojen antaminen hallinnollisista ja henkilöstöön liittyvistä asioista (yleiset täytäntöönpanosäännökset, henkilöstöpoliittinen suunnitelma jne.)
  • edustajien nimittäminen uuden henkilöstön rekrytointia koskeviin valintamenettelyihin
  • ehdotusten antaminen keskuksen organisointia ja toimintaa varten ja henkilöstön työskentelyolojen tai yleisten elinolojen parantamista varten
  • aktiivinen osallistuminen yleisiin henkilöstöpolitiikkaa koskeviin keskusteluihin virastojen henkilöstökomiteoiden yleiskokouksessa (AASC)
  • osallistuminen käännöskeskuksen henkilöstöään varten perustamiin sosiaalisiin elimiin, kuten toimielinten väliseen sosiaalisia toimenpiteitä käsittelevään komiteaan.