Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja EU:n toimielinten ja muiden EU:n elinten hallinnollisista väärinkäytöksistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia, epäoikeudenmukaisuutta, syrjintää, vallan väärinkäyttöä, vastaamattomuutta, kieltäytymistä antaa tietoja ja tarpeetonta viivästystä. EU-maiden kansalaiset tai niissä pysyvästi niissä asuvat henkilöt tai EU:ssa sijaitsevat yhdistykset, yritykset tai muut elimet voivat tehdä kyseisiä kanteluja.

Tällaisen kantelun voi tehdä kahden vuoden kuluessa siitä, kun kantelun perustana olleet tosiseikat ovat tulleet tietoon, ja vasta sen jälkeen, kun käännöskeskukseen on otettu yhteyttä asian ratkaisemiseksi.

Lisätietoa on Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivustolla osoitteessa

http://www.ombudsman.europa.eu/fi/home.faces