Kielineuvonnassa analysoidaan asiakkaan kielitarpeita käännösprosessia parantavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä palvelu voi sisältää asiakaskohtaisten neuroverkkopohjaisten konekäännösohjelmien luomista ja ylläpitoa, tiettyjen työnkulkujärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista, alkuperäisen materiaalin teknistä ja kielellistä esieditointia sen lopullisen laadun parantamiseksi jne. Koska tämäntyyppisen palvelun työmäärään vaikuttaa suuresti kunkin yksittäisen tapauksen monimutkaisuus, jokainen hanke suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.